KRITICKÉ MYSLENIE: AKO NEKLAMAŤ SEBE A VIDIEŤ SVET TAKÝ, AKÝ JE?

Nad jeho významom sa zamýšľa azda málokto. Funguje takpovediac automaticky, jednoducho sa deje. Učí nás zaobchádzať s informáciami či nepodliehať prvému dojmu. Vytvoriť si vlastný názor na základe vedomostí, schopností, prežitkov či spoločnosti, ktorá nás rovnako formuje je pre každého iné – osobité a autentické. Viete, ako si kritické myslenie vylepšiť a v čom sa odlišuje od kritiky?

KRITIKA VS KRITICKÉ MYSLENIE

Na prvý pohľad sa zdajú byť rovnaké, ich význam vás však presvedči o opaku. Kým kritika, odvodená z gréckeho slova „krinein“ označuje slovesá hodnotiť, posudzovať či rozoberať, kritické myslenie je v zásade schopnosť nepodliehať prvému dojmu, ktorý je mienený. Teda vytvoriť si vlastný názor. A hoc sa tento termín používa od nepamäti, odborníci sa ani dnes nevedia zhodnúť na úplne presnej definícii tohto pojmu. Pritom, témou kritického myslenia sa zaoberali už starovekí Gréci a ako inak, aj sám Sokrates. Tzv. „Sokratovský rozhovor“ slúžil nielen jemu, ale neskôr aj Platónovi či Aristotelovi na to, aby skúmali predpoklady, rozoberali výroky či odhaľovali protirečenia. Ako je to teda s kritickým myslením dnes a potrebuje ho každý z nás?

KRITICKÉ MYSLENIE AKO POVINNÁ VÝBAVA

Jedna z definícií hovorí o kritickom myslení, ako o komplexe myšlienkových operácií, ktoré začínajú informáciou a končia vlastným postojom či rozhodnutím. Ide teda o kreatívny a vskutku dynamický proces, ktorý prebieha v každom z nás a učí nás najmä premýšľať, diskutovať a vyjadrovať sa. A tak by sa dalo povedať, že princípy kritického myslenia sú postavené na tom, že si položíme otázku alebo sa nad niečím zamyslíme. To nás vedie k tomu, že začneme túto tému rozoberať a skúmať. Pýtame sa, argumentuje, hľadáme odpovede a vytvárame závery. Závery, ktoré by mali byť naše vlastné a mali by sme s nimi byť absolútne stotožnený. Kritické myslenie treba trénovať a budovať, pretože bez cesty niet výsledku.

NENASLEDUJTE SLEPO NÁZORY INÝCH

Myslíte slobodne? Ak ste presvedčený, že áno a slepo nenasledujete a neuznávate názory iných, je viac ako jasné, že ste kriticky mysliaci človek. Človek ktorý, má vytrénovanú myseľ a pri rozhovoroch, argumentoch i bežnom čítaní dokáže ísť pod povrch. Skúma logiku prezentovaných tvrdení, dokáže spájať súvislosti, ale predovšetkým, rovnako skúma vlastné myšlienkové pochody, názory a s tým súvisiace rozhodnutia.

DENNE OKOLO NÁS

Kritické myslenie môže radikálne ovplyvniť život bez toho, že si ho vôbec uvedomujeme. Deň čo deň sa dostávame do situácií, kedy ani netušíme, že sa v nás automaticky spúšťa. Deň čo deň nás ovplyvňujú podnety, okolnosti aj ľudia, ktoré musíme vyhodnocovať a reagovať na ne. Ak sa pýtate, či sa dá budovať a rozvíjať, odpoveď znie áno. Do úvahy sa snažte vždy brať viac uhlov pohľadu. Čítajte a upriamujte pozornosť na overené zdroje, nebojte sa púšťať do debát s ľuďmi, ktorí majú iný názor ako je ten váš. Nie raz sa môže stať, že ten váš sformujú alebo si vzájomne názor vyladíte, či sa o tom svojom skalopevne presvedčíte. Na otvorenú debatu chýba spolurečník? Jednou z ciest je viesť aj vnútorný, pokojne konfrontačný dialóg sám so sebou. Vnútorná prestrelka môže byť skutočne prínosná, pretože jasným faktom stále ostáva, že kritické myslenie je založené na spochybňovaní a neustálom prehodnocovaní už vytvorených názorov. Smelo do toho!

Total
0
Shares
Prev
AKO MÔŽE DOBROVOĽNÍCTVO V ZAHRANIČÍ ZLEPŠIŤ VAŠE KARIÉRNE VYHLIADKY A OBOHATIŤ VÁŠ ŽIVOT?

AKO MÔŽE DOBROVOĽNÍCTVO V ZAHRANIČÍ ZLEPŠIŤ VAŠE KARIÉRNE VYHLIADKY A OBOHATIŤ VÁŠ ŽIVOT?

Láka vás myšlienka pomoci druhým mimo Európy?

Next
NAHRADÍ UMELÁ INTELIGENCIA VAŠE ZAMESTNANIE? ZISTITE, ČI JE VAŠE ŽIVOBYTIE V OHROZENÍ KVÔLI UI

NAHRADÍ UMELÁ INTELIGENCIA VAŠE ZAMESTNANIE? ZISTITE, ČI JE VAŠE ŽIVOBYTIE V OHROZENÍ KVÔLI UI

Aký asi bude svet, kde roboti a umelá inteligencia (UI) spolupracujú s ľuďmi na

You May Also Like