Aliss

51 posts
Freelance copywriterka a jazyková redaktorka pre slovenské vydavateľstvá. Lektorka slovenského jazyka a vášnivá zberateľka informácií o svete hmotnom i nehmotnom. Večná študentka života venujúca sa psychológii, rozmanitej filozofii, nespútanému tancu a prekonávaniu vlastných limitov pri turistike a cyklistike.