CHARAKTERISTIKU OSOBNOSTÍ URČIL UŽ HIPPOKRATES: KTORÝ TYP STE VY?

Žlč, čierna žlč, krv alebo hlien. Telesné tekutiny, ktoré podľa Hippokrata zaraďujú človeka do jednej z typologických skupín. Ich pomer definuje to, ako sa správame a akú povahu máme. Neveríte? Možno je najvyšší čas pozrieť sa na jeho rozdelenie detailnejšie.

HIPPOKRATES ČI JUNG?

Kým antický lekár a otec medicíny Hippokrates rozdeľuje typy osobností na sangvinika, melancholika, flegmatika a cholerika, z hľadiska temperamentu ich Carl Gustav Jung delí len na skupiny dve. A tak sa podľa jeho výskumov delíme na introvertov s uzatvorenejšou povahou a črtami, a extrovertov, ktorí sú otvorenejší a živelní. Tak či onak, dobrou správou je, že nikto z nás nezapadá výlučne do jednej charakteristiky. Väčšinou sme ich kombináciou a záleží len na tom, ktorý typ osobnosti v nás prevláda. Veď predsa, každý z nás je výnimočný a definuje nás nielen charakter, ale aj vlastnosti, postoje, schopnosti či celkový pohľad na svet, život a situácie odohrávajúce sa v ňom.

SANGVINIK

Pojem sangvinik vznikol z latinského slova „sangius“, čo v preklade znamená krv. Sangvinik je nespútaný, spoločenský, vždy dobre naladený, emocionálne stabilný, ale aj miestami nespoľahlivý, občas naivný a sebestredný. Presne tieto vlastnosti možno prisúdiť „čistokrvnému sangvinikovi“ s podtónom extroverta. Aké sú jeho silné a slabé stránky?

SILNÉ STRÁNKY SANGVINIKA

• Nemajú problém nadväzovať vzťahy, sú priateľskí a v spoločnosti obľúbení
• Usmievaví, zábavní a veselí za každých okolností
• Silnou stránkou je ich vyrovnanosť a prispôsobivosť
• Vedia prijímať kritiku
• Títo ľudia sú energickí, spontánni a vždy plní nápadov

SLABÉ STRÁNKY SANGVINIKA

• Veci dokážu brať na ľahkú váhu a bývajú prchkí
• Hoci vzťahy nemajú problém nadväzovať nejdú v nich do hĺbky
• Radi sa predvádzajú a pútajú na seba pozornosť, aj preto nie sú príliš empatickí
• Rýchlo odpúšťajú a problémy dlho neživia

MELANCHOLIK

Uzavretý, neistý a niekedy aj pesimistický. Tak znie definícia typu osobnosti melancholika, ktorej podstata sa nachádza už v samotnom latinskom slove „melan-cholé“, ktoré znamená čierna žlč. Nie ste si istý, či sa môžete stotožniť s charakteristikou melancholika? Ak ste častejšie precitlivenejší, tichý, nesmelý až depresívny, no na strane druhej svedomitý, lojálny a zodpovedný, patríte s veľkou pravdepodobnosťou ku skupine citlivých introvertných melancholikov. Melancholikov, pre ktorých je prirodzené ľuďom nielen porozumieť ale byť im aj oporou.

SILNÉ STRÁNKY MELANCHOLIKA

• Melancholici sú empatickí, súcitní a veľmi premýšľaví
• Bývajú skvelým radcom a dokážu sa obetovať
• V partnerstve uzatvárajú pevné vzťahy a radi sa o druhých starajú
• Nechýba im kreatívne myslenie a umelecké vlohy
• Sú silne emocionálne založení, čo im niekedy škodí
• Zakladajú si na perfekcionizme v rôznych smeroch

SLABÉ STRÁNKY MELANCHOLIKA

• Disponujú nižším sebavedomím a často sú pesimistickí
• Voči širšiemu okoliu sú uzavretí a veľa vecí riešia sami vo svojom vnútri
• V hlave si zbytočne držia množstvo vecí, hlavne negatívnych z minulosti
• Ťažšie zvládajú výčitky a kritiku

FLEGMATIK

Prevládajúcou telesnou tekutinou emočne vyrovnaných flegmatikov je „phlegma“, teda hlien. Spolu s melancholikom patria títo ľudia medzi introvertné typy osobnosti. Ich pokojná a rozvážna povaha často pôsobí až ako istá forma apatie. Aj vďaka tomu vedia riešiť problémy s chladnou hlavou. Nevedia sa hnevať, kričať a konfliktom sa oblúkom vyhýbajú. Tieto situácie im spôsobujú nekomfort, ktorému sa vyhýbajú. So svojim životom sú spokojní, sú spoločenskí, ale vo veľkej miere si s obľubou užívajú aj samotu. Privádza vás niekedy do šialenstva ich nerozhodnosť či submisívnosť? Flegmatikom naozaj len tak ľahko niečo nepohne.

SILNÉ STRÁNKY FLEGMATIKA

• Často pôsobia pokojne, spokojne až chladnokrvne
• Flegmatici sú emocionálne stabilní
• Vďaka ich nekonfliktnej povahe s nimi vyjde takmer každý
• Radia sa medzi silné a skôr tiché osobnosti, ktoré nemajú očakávania a tak sa vyhýbajú sklamaniu
• Zmierení sú so všetkým, čo im život prinesie

SLABÉ STRÁNKY FLEGMATIKA

• Majú radi svoj pokoj a preto neradi vychádzajú zo svojej komfortnej zóny
• Prehnaný pokoj môže evokovať ľahostajnosť až lenivosť. Vystačia si však s málom
• Svoje city nedávajú flegmatici najavo, ale pod kamenným výrazom ukrývajú hlboké city
• Často upadajú do stereotypu, ktorý im v končenom dôsledku nevyhovuje

CHOLERIK

Posledným typom osobnosti sú dominantní, sebavedomí a výbušní cholerici, ktorým v „žilách“ koluje najviac „cholé“, teda žlče. Emočne labilní extroverti sú časovanou bombou, keďže konajú impulzívne, panovačne a len s ťažkosťami vedia robiť ústupky. Výbuchy hnevu sú mementom toho, že ste si práve „potykali“ s cholerikom, ktorý sa vám ťažko otvorí. Za to sa pripravte na poriadnu dávku zábavy a ukážku toho, že za žiadnych okolností sa netreba vzdávať. Cholerici totiž nepoznajú slovíčko „NIE“ a tak sa niet čomu čudovať, že patria medzi vodcovské typy.

SILNÉ STRÁNKY CHOLERIKA

• Títo ľudia sú nielen ambiciózni, ale aj samostatní a silní vodcovia
• Taktiež sú optimistickí a rozhodní
• Emócie s nimi lomcujú v každom ohľade, sú vášniví a city radi a vo veľkom prejavujú
• Cholerici sú priami a otvorení, vždy viete na čom u nich ste
• Rovnako sú zásadoví a stanovené pravidlá striktne dodržiavajú

SLABÉ STRÁNKY CHOLERIKA

• Od okolia vyžadujú ústupky, ktoré sami nevedia spraviť
• Majú sklony k agresii a hnevu
• Len s ťažkosťami vedia uznať pravdu niekomu inému, v čom im bráni vlastný egoizmus
• Pozor na nich! Cholerici sú aj perfektní manipulátori

Dešifrovali ste na základe silných a slabých stránok svoj typ osobnosti?

Total
0
Shares
Prev
MACHOVKA PERUÁNSKA: MIMORIADNY ZDROJ VITAMÍNU “C” AJ ANTIOXIDANTOV

MACHOVKA PERUÁNSKA: MIMORIADNY ZDROJ VITAMÍNU “C” AJ ANTIOXIDANTOV

Drobné ovocie ukryté v kališných lístkoch zaujme nielen jedinečným vzhľadom, ale

Next
KRYOTERAPIA: EXTRÉMNY CHLAD DOKÁŽE TELO VYUŽIŤ VO SVOJ PROSPECH

KRYOTERAPIA: EXTRÉMNY CHLAD DOKÁŽE TELO VYUŽIŤ VO SVOJ PROSPECH

Liečebná a regeneračná metóda sa čoraz viac usídľuje aj v našich končinách

You May Also Like