BAŤA – VIAC AKO 125 ROKOV SVETOVÝCH TOPÁNOK

Nie je veľa firiem, ktoré si udržia verných zákazníkov aj naprieč generáciami. Nie každý deň sa tiež narodí vizionár akým bol Tomáš Baťa. Ale pekne po poriadku.

Spoločnosť Baťa (pôvodne A. & T. Baťa) vznikla v československom Zlíne v roku 1894. Zakladateľmi boli traja súrodenci s obuvníckymi koreňmi Antonín, Anna a Tomáš. Deväť generácií obuvníkov v rodinnej histórii sa ukázalo tým najlepším predpokladom pre budúci úspech. Vedenia sa po krátkom čase ujíma výhradne Tomáš Baťa, ktorého dnes považujeme za priekopníka a skvelého obchodníka.

Mal len 18 rokov, ale odvahou, nápadmi a pracovitosťou urobil po počiatočných nezdaroch z malej firmy prosperujúcu a stabilnú spoločnosť. Bolo tesne pred prvou svetovou vojnou, keď spoločnosť Baťa zamestnávala 1400 ľudí. Na konci, dovtedy najväčšieho, vojnového konfliktu sa počet zamestnancov strojnásobil a u Baťu vyrábali neuveriteľných 10 000 párov topánok denne.

Zakladatelia spoločnosti A. & T. Baťa. Zľava Anna, Tomáš a Antonín Baťovci. (Zdroj: batastory.net)
CESTA K MILIÓNOVÝM PREDAJOM

Podnikateľský príbeh Tomáša Baťu sa v mnohom podobá na americký sen. Zo svojho ročného pobytu v USA si priniesol inšpirácie i cenné skúsenosti. Po návrate domov zaviedol dvojzmennú prevádzku a predajné oddelenie. Neskôr (v roku 1927) zakladá podľa vzoru Henryho Forda novú pásovú výrobu, ktorou zvyšuje produkciu o 75 % (na 15 miliónov párov za rok). Jeden z najriskantnejších krokov – a dnes známy marketingový ťah – urobil ešte v roku 1922, keď po vojne nastala odbytová kríza a sklady zostali preplnené tovarom. Keď výroba klesla z 10-tisíc na 1700 párov topánok denne, rozhodol sa predať tento zvyšný tovar za polovicu. Oplatilo sa.

Pásovú výrobu Tomáš Baťa zaviedol vo svojich fabrikách po návšteve USA. (Zdroj: cz.storeonline2020.com)

V nasledujúcich rokoch investoval do výroby vlastných strojov, tiež do reklamy, no najmä do svojich zamestnancov. Tí boli platení 1,5 až 2-krát lepšie ako priemerný zamestnanec v Československu. Spoločnosť im poskytovala vzdelanie, podporovala osobný rozvoj a každý dobrý nápad. Po vojne mali k dispozícii dokonca psychologickú pomoc. V roku 1928 bol zriadený poistný fond na sociálnu a zdravotnú pomoc pre všetkých zamestnancov a o dva roky sa vedenie rozhodlo pre vtedy revolučný krok – len päťdňový pracovný týždeň. Poctivosť, pokoru a vysokú morálku svojich zamestnancov oceňoval Tomáš Baťa ich účasťou na zisku spoločnosti. Naopak, za zle odvedenú prácu vyvodzoval osobnú zodpovednosť. Na vedúce pozície nepustil nikoho „zvonka“. Okrem skúseností musel človek, ktorý tu chcel kariérne rásť, vedieť sám vyrobiť topánku a byť príkladom pre ostatných.

Vlastnosti ako slušnosť, pracovitosť a pokoru vyžadoval od každého s kým spolupracoval.

V roku 1923 sa stal starostom Zlína. Na skutočnosť premenil nápad založiť nemocnicu, obchodný dom, letisko a vybudoval satelitné mestečko Baťov (dnešné Otrokovice). V roku 1925 vznikla Baťova škola práce, ktorá prijímala 14-ročné deti – budúcich zamestnancov a lídrov značky Baťa. Pre potreby výstavby stále rozsiahlejšieho počtu bytov pre zamestnancov založil vlastnú stavebnú a dodávateľskú firmu. Zriadené boli jedálne, vlastná tehelňa, elektráreň, píla i kameňolom. Nemenej známe sú zlínske filmové ateliéry (pôvodne pre potreby vlastných reklamných spotov) a neskoršia realizácia 50 kilometrov dlhého Baťovho kanálu.

Baťov v čase rozkvetu. Pohľad na Hotel Baťov Spoločenský dom postavený v roku 1936. (Zdroj: tic-otrokovice.cz)
TOPÁNKY PRE CELÝ SVET

Vďaka firme Baťa sa z Československa v druhej polovici 20. rokov stal najväčší svetový exportér obuvi. V Nemecku, Anglicku, Francúzsku, Poľsku, Indii či v USA boli najskôr vybudované predajne, časom i výrobné podniky. Sľubný rozbeh značky v zahraničí nezastavila ani tragická smrť Tomáša Baťu v roku 1932. 12. júla nasadol do lietadla s cieľom otvorenia novej prevádzky spoločnosti vo Švajčiarsku. Do Zürichu však nikdy nedoletel. Pre slabú viditeľnosť v hmlistom počasí sa lietadlo zrútilo len pár metrov od továrne na Bahňáku. Riadenie firmy následne prevzal jeho nevlastný brat Jan Antonín Baťa, ktorý sám dohliadal na pokračujúcu expanziu spoločnosti, pričom začal s výrobou nových tovarov. Začiatkom 30-tych rokov sa otvárajú továrne aj v Holandsku, Singapure či Kanade a pod známym logom sa vyrábajú bicykle, hračky, pneumatiky, lietadlá a ďalšie druhy tovaru. Postavenie globálnej značky si Baťa upevňuje výstavbou vlastných miest, ktoré boli vždy navrhnuté podľa vzoru Zlína a jeho usporiadania.

Tragická udalosť z roku 1932 pri ktorej zahynul Tomáš Baťa s pilotom Jindřichom Broučekom. (Zdroj: lidovky.cz)

Po okupácii Československa v roku 1939 je Jan Antonín Baťa donútený odísť do Brazílie, kde postupne zakladá mestá Bataypora, Bataguassu či Batauba. Doma ho zatiaľ označili za nacistického kolaboranta a neskôr odsúdili na 15 rokov väzenia v zmanipulovanom procese. Obvinení bol zbavený len nedávno po neuveriteľných 60 rokoch. Jeho synovec, Tomáš Baťa mladší (syn zakladateľa), v tom čase odišiel do kanadskej Batawy, kde viedol časť manažmentu, ktorá sem bola presunutá. Po druhej svetovej vojne (1945) komunistická vláda znárodnila všetky podniky Baťa vo východnej Európe. Sústrediť sa v nedávnej minulosti aj na iné trhy, bolo teda šťastným rozhodnutím.

V 60-tych rokoch je centrála spoločnosti oficiálne presťahovaná do Toronta (dnes sídli vo švajčiarskom Lausanne). Od 70-tych rokov sa firma sústredí na rozširovanie portfólia a viac na maloobchodný predaj, marketing a dizajn. Výroba v Čechách a predajne v domácom Zlíne boli obnovené až po páde komunistického režimu v roku 1989. Od 90-tych rokov Baťa tiež znovu otvára stratené predajne v Rusku, Poľsku, Chorvátsku či Slovinsku.

BAŤA PO ROKU 2000

Pre spoločnosť Baťa bol v mnohom zlomový najmä rok 2001. Jej vedenie preberá vnuk zakladateľa, Thomas George Bata (pozn. rodinné priezvisko sa odchodom z Českej republiky postupne upravilo na Bata) a mení sa vnútorná štruktúra spoločnosti, ktorá platí dodnes. Rozdelenie firmy na štyri samostatné obchodné jednotky (európsku, ázijsko-africkú, latinskoamerickú a severoamerickú) sa ukázalo ako efektívne a prinieslo svoje ovocie.

V roku 2006 sa Baťa podieľa na modernizácii továrenského komplexu Batanagar v Indii. Je to jedno z miest vo svete vybudovaných firmou Baťa, ktoré dalo prácu tisíckam ľudí, zabezpečilo im bývanie, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie.

Výrobný závod v Indii – Batanagar. (Zdroj: silkriver.co.uk)

V tomto období sa vo svete otvárajú aj Baťove inovatívne centrá, ktoré sa sústredia na najnovšie výrobné technológie a špičkový dizajn. Za zmienku stojí centrum v talianskej Padove s názvom European Shoe Innovation Centre (SICE) založené v roku 2009.

Povestná baťovská starostlivosť o druhých prirodzene vyústila aj do charitatívnych aktivít.

V roku 2010 je predstavená spoločnosť The Bata Children’s Program, ktorá prostredníctvom spolupráce s rôznymi špecialistami realizuje rozličné projekty v 19 krajinách sveta. Zameriava sa najmä na rodiny a deti a oblasť zdravia i vzdelania. Sústreďuje sa tiež na pomoc pri prírodných katastrofách a na pomoc ľuďom pri rozvoji podnikania.

V rámci baťovskej filozofie „nenechať nič nazmar“ je od roku 2012 z bývalých budov zlínskej továrne múzeum. Podľa pôvodného číselného označenia priestorov dostal celý projekt názov 14|15 BAŤOV INŠTITÚT. Súbor stálych expozícií vznikol v budove č. 14 pod názvom Princíp Baťa: Dnes fantázia, zajtra skutočnosť. Rozsahom a prepracovanosťou ide v európskom kontexte o ojedinelú reprezentatívnu expozíciu predstavujúcu baťovský systém v celej jeho šírke a význame.

PROJEKT: 14|15 BAŤOV INŠTITÚT (Zdroj: 14-15.cz)
Obuvnícke múzeum v Zlíne – Princíp Baťa: Dnes fantázia, zajtra skutočnosť. (Zdroj: muzeum-zlin.cz)

V súčasnosti vedie spoločnosť Baťa prvýkrát človek „zvonka“. Od leta 2019 je CEO spoločnosti Alexis Nasard. Jeho zamestnanci po celom svete každý deň obslúžia až 1 milión zákazníkov v 4600 obchodoch vo viac ako 50 krajinách. Výroba je sústredená v 40 výrobných závodoch v 26 štátoch. Poslednú generáciu rodiny Baťa reprezentuje 30-ročný Thomas Archer Bata, ktorý do roku 2018 viedol v Prahe globálne marketingové oddelenie rodinnej firmy. Najnovšou víziou vedenia spoločnosti je firmu viac centralizovať a zjednotiť fungovanie jednotlivých obchodných jednotiek.

Súčasný riaditeľ spoločnosti Baťa Alexis Nasard. (Zdroj: theceomagazine.com)

Značka Baťa tento rok oslavuje 126 rokov od svojho založenia. Ustála nejednu krízu i výmenu generácii. Každý muž, ktorý ju viedol do nej dal kus zo seba a prispel k jej ďalšiemu napredovaniu. Veríme, že aj nový riaditeľ bude úspešným pokračovateľom odkazu Tomáša Baťu, a že jeho tím bude svojimi nápadmi, dizajnom a kvalitnou obuvou tešiť aj nasledujúce generácie zákazníkov. Príbeh spoločnosti Baťa sa dá čítať zas a znova. Aj po rokoch fascinuje rovnako. Nedá sa preto inak, iba jej zaželať veľa ďalších úžasných kolekcií a spokojných zákazníkov.

ZAUJÍMAVOSTI
  • Známe heslo “Náš zákazník, náš pán.” zaviedol Tomáš Baťa.
  • Baťovu školu práce dokončila len necelá polovica prijatých študentov. Po absolvovaní štúdia sa však zamestnali úspešnejšie ako ostatní žiaci.
  • Baťovské ceny poznáme aj v eurách. Ide o sumy končiace na deviatku, napr. 9,99€.
  • Dnešné mesto Partizánske pôvodne nieslo názov Baťovany. Išlo o poslednú veľkú Baťovu investíciu na Slovensku. Malo sa stať novým satelitom a podľa dobových úvah predstavovať ideálne mesto.
  • Tomáš Baťa odmeňoval ľudí aj priamo pri práci. Veľmi si cenil čas. Preto, keď niekto priamo v dielni ušetril svojou prácou čas ostatným, vytiahol z vrecka vesty 20 korún (dnes asi 175€) a šikovnému zamestnancovi ich dal.
  • V Toronte sídli Baťove múzeum obuvi a Nadácia obuvníckeho múzea, ktorá spravuje viac ako 10 000 párov topánok a doplnkov zozbieraných členmi rodiny Baťa.
GALÉRIA:

   

Aký bol pôvodný názov spoločnosti Baťa?
Baťa company
A. & T. Baťa
Baťa & Co.

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Čím sa Tomáš Baťa inšpiroval v Amerike?
pásovou výrobou Henryho Forda
výrobou lietadiel
novými spôsobmi šitia topánok

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Jednou z odmien, na ktoré mali zamestnanci nárok bolo:
kvartálne odmeňovanie
účasť na zisku spoločnosti
viac dovolenky

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Akú dĺžku má známy Baťov kanál?
50 m
15 km
50 km

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Kto prevzal spoločnosť po smrti Tomáša Baťu v roku 1932?
Tomáš Baťa ml.
Anna Baťová
Jan Antonín Baťa

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Kde od 60-tych rokov sídli centrála celej spoločnosti?
v Toronte
v Zlíne
v Batawe

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Kto je Thomas Archer Baťa?
riaditeľ severoamerickej obchodnej jednotky Baťa
syn Jana Antonína Baťu
vnuk zakladateľa Tomáša Baťu

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Koľko výrobných závodov Baťa je v súčasnosti v prevádzke (na svete)?
40
50
4

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Ktorú z nasledovných súm by sme označili ako „baťovskú“?
9,99€
9,90€
9,95€

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Ktoré slovenské mesto pôvodne vzniklo ako Baťovany?
Svit
Partizánske
Bardejov

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

BAŤA – viac ako 125 rokov svetových topánok

Máte %%score%% odpovedí z %%total%% otázok správne.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prev
TESLA VYRÁŽA DYCH A STÁLE MÁ ČÍM PREKVAPIŤ. ČO BUDE ĎALEJ?

TESLA VYRÁŽA DYCH A STÁLE MÁ ČÍM PREKVAPIŤ. ČO BUDE ĎALEJ?

BEŽNÉ ELEKTROMOBILY UŽ ĽUĎOM NESTAČIA

Next
BARBIERSTVO ZAŽÍVA SVOJ VEĽKÝ NÁVRAT. ODKIAĽ SA VZALO?

BARBIERSTVO ZAŽÍVA SVOJ VEĽKÝ NÁVRAT. ODKIAĽ SA VZALO?

Upravovanie pánskeho účesu a brady v štýlovom holičstve nie je zďaleka výmyslom

You May Also Like