ČO JE CIEĽOM MENTORSTVA?

Mentorstvo je pocta! Okrem lásky niet väčšieho daru, ktorým môžete druhých obdarovať, než je dar podpory rastu.

Cieľom mentorstva je využiť existujúce vedomosti a zručnosti skúsenejších, prípadne vyššie postavených zamestnancov, a preniesť ich na svojich zverencov či nových kolegov tak, aby sa naplno rozvinul ich kariérny alebo iný želaný potenciál. Ciele a výsledky mentorských programov v organizáciách sa budú líšiť v závislosti od parametrov vzťahu. Základný cieľ mentorstva však zostáva rovnaký – posun vpred.

Napríklad podniková definícia mentorstva je: „Systém odbornej prípravy zamestnancov, v rámci ktorého je určený starší alebo skúsenejší jednotlivec (mentor), ktorý pôsobí ako poradca alebo sprievodca pre juniorov alebo praktikantov. Mentor je zodpovedný za poskytovanie podpory a spätnú väzbu jednotlivcovi, ktorého má na starosti.

V konečnom dôsledku mentor funguje ako vzor pre zverenca alebo mentorovaného a tento vzťah môže byť prospešný pre obe zúčastnené strany, ako aj pre spoločnosť. Môže pomôcť zverencovi rozvíjať nové zručnosti. Pre mentora slúži ako spôsob odovzdať bohatstvo, ktorým disponuje, a býva to aj obrovský zážitok z učenia sa nového. Pokiaľ ide o organizáciu, mentorstvo môže pomôcť pri formovaní nových pracovných vzťahov a vzbudiť lojalitu u zamestnancov, čím sa zníži miera fluktuácie.

Keďže pracovné záležitosti hýbu svetom, ponúkame Vám niektoré z hlavných cieľov mentorského programu v spoločnosti či firme pre mentora, zverenca a organizáciu, ktoré pomáhajú v profesionálnom raste ľudí.

Kto chce hýbať svetom, musí najprv pohnúť sám sebou – Ciele pre mentora

Rozvíjanie vodcovských schopností. Byť postavený do pozície akéhosi vzoru môže pomôcť aj tým najskúsenejším zamestnancom stať sa lepšími vodcami. Zodpovednosť za pomoc pri vedení druhého, a tým zvyšovanie jeho kariérnych cieľov, stavia skúsenejších zamestnancov do jedinečnej pozície. Niekedy budú musieť učiť, motivovať či poskytovať spätnú väzbu. Pokiaľ ide o vodcovstvo, všetky tieto zručnosti sú na prvom mieste a človek to potom neskôr zužitkuje na svojej vlastnej biznis ceste.

Počúvanie je dnes najslabšou časťou komunikácie. Mentori musia byť aktívni a nielen vedieť strategicky komunikovať, ale aj zapojiť do svojich prehovorov poslucháčov, ktorí bývajú pre mentora hlavnou spätnou väzbou. Program mentorovania môže pomôcť zamestnancom ďalej prehlbovať aj ich vlastné talenty v týchto oblastiach. Nielen hovoriť, ale aj počúvať.

Múdry nie je ten, čo veľa vie, ale ten, kto vie, čo je treba. Skúsenejší zamestnanec by mal mať dôkladné vedomosti o organizácii, ako aj o všetkých programoch alebo školeniach, ku ktorým má mentorovaný prístup, aby mu pomohol dosiahnuť jeho ciele. Mentor môže v priebehu času sprostredkovať múdrosti nadobudnuté v práci, informácie a očakávania alebo postupy, ktoré pomôžu zverencovi uspieť.

Vzdelávacia príležitosť. Zatiaľ čo mentor je zvyčajne v pozícii, ktorá poskytuje druhému vedomosti, vzťah mentorstva môže pomôcť skúsenejšiemu zamestnancovi naučiť sa nové zručnosti. Je bežné, že mladší pracovníci dokonalo zvládajú technologický pokrok. Toto je oblasť, v ktorej sa zverenec môže tiež stať učiteľom a viesť mentora, aby si osvojil nové zručnosti.

Odovzdať nadobudnuté bohatstvo. Mentorship poskytuje mentorovi príležitosť niečo vrátiť späť do spoločnosti tým, že pomáha školiť nových a budúcich spolupracovníkov. Využitie ich dlhoročných skúseností, znalostí a múdrosti pomáha novým zamestnancom uspieť v organizácii. Je to skvelý spôsob, ako môžu mentori prispievať naspäť do spoločnosti.

Osobná spokojnosť. Mentorstvo zvyšuje pocit sebahodnoty, ktorý mentor získava, pretože vie, ako jeho zručnosti a schopnosti môžu pomôcť niekomu inému.

Kto je múdry? Ten, kto sa učí od každého – Význam mentorstva pre zverenca

Naučiť sa disciplíne a rutine na pracovisku. Jednou z výhod mentora v novom zamestnaní je to, že vám môže pomôcť rýchlejšie sa prispôsobiť kancelárskej kultúre. Zamestnanci, ktorí sú zapojení do mentorského programu, sú si viac vedomí rutín, politík a očakávaní na pracovisku ako tí, ktorí zapojení nie sú. Toto je dôležitý faktor, ktorý pomáha novým zamestnancom cítiť sa viac súčasťou organizácie a osvojiť si dôležité pracovné návyky.

Posilniť rozvoj zručností. Väčšina účastníkov hľadá niekoho, kto by im pomohol rozvíjať kariérne vyhliadky. Prostredníctvom poradenstva môže mentor pomôcť zamestnancovi rozvíjať naplno svoj potenciál na pracovisku.

Networking. Program školenia na pracovisku je skvelým spôsobom, ako môžu noví zamestnávatelia zvýšiť svoje príležitosti na tzv. vytváranie sietí alebo networking. Pre veľa nových zamestnancov môže trvať mesiace a niekedy aj roky, kým sa oboznámia s kľúčovými spolupracovníkmi. Prostredníctvom mentorského programu môže mentee/zverenec získať prístup k dôležitým kontaktom v kariére omnoho skôr.

Správny vietor do plachiet. Väčšina mentorských programov vyžaduje od zverenca, aby zvážili svoje budúce smerovanie alebo ciele, ktoré chce v tomto procese dosiahnuť. Program mentorstva tým, že žiada mladších pracovníkov, aby zvážili, ako môžu vďaka skúsenostiam rásť, im poskytne väčšiu kontrolu nad smerovaním ich kariéry. Výskum ukázal, že mentorovaní zamestnanci majú lepšiu kariéru ako tí, ktorí mentorovaní nie sú. To zahŕňa vyššie finančné ohodnotenie a viac povýšení, ako aj lepší pocit z ich profesionálneho zázemia a skúseností.

Riešenie problémov. Mentor môže byť akousi pomocnou rukou, keď menej skúsený zamestnanec narazí na situáciu alebo problém, s ktorým nie je oboznámený alebo nevidí hneď to správne riešenie. Spoločnou prácou mladšieho zamestnanca so skúsenejším zamestnancom sa mentorovaná osoba poučí zo skúseností mentora.

Ciele organizácie v mentorskom programe

Lepšie školenie zamestnancov. Pokiaľ ide o proces nástupu do zamestnania, pracovná príprava je často navrhnutá tak, aby pomohla novému zamestnancovi zistiť jeho konkrétnu úlohu a pozíciu v spoločnosti. Prostredníctvom programu mentorovania na pracovisku sa tak uskutočňuje všestrannejší výcvik. Tento typ vzdelávania môže pomôcť novému zamestnancovi rozvíjať kvalitné pracovné návyky.

Pozitívny vplyv na pracovisku. Program mentorstva rozvíja pozitívne prepojenia medzi spolupracovníkmi, čo má pozitívny vplyv na zvyšok organizácie. Vplyv, ktorý môže mať zverenec na ľudí, môže prispieť k vytvoreniu pozitívnejšej atmosféry na pracovisku.

Novoobjavené zručnosti. Mentor je schopný identifikovať ďalšie zručnosti, ktoré má zverenec, ktoré by mohli byť dlhodobou výhodou pre spoločnosť aj jeho ďalšie životné smerovanie. Patria sem talenty a schopnosti, ktoré nemusia byť prínosom pre súčasnú úlohu zamestnanca, ale pomôžu mu uspieť v budúcnosti. Mentorstvo môže pracovníkom pomôcť pochopiť ako organizácia funguje a ako sa ich zručnosti môžu v budúcnosti uplatniť na rôzne úlohy, projekty, oddelenia alebo rovno zapasujú do osobných biznis plánov.

Dobrá povesť. Organizácia, ktorá investuje do zamestnancov prostredníctvom programov školenia na pracovisku, preukazuje, že spoločnosť má záujem o úspech svojich zamestnancov. To podporuje dobrú povesť spoločnosti interne aj externe. Dobré meno vždy nakoniec dokáže prilákať nových kvalifikovaných pracovníkov.

Zvýšená produktivita. Zamestnanci, ktorí rozvíjajú mentorské vzťahy, sú na pracovisku často produktívnejší. Štúdia University of Guelph v Kanade ukázala, že programy na pracovisku, ako je mentorstvo, môžu pomôcť zamestnancovi stať sa produktívnejším v novej spoločnosti. „Spoločnosti ťažia z toho, že zlepšujú pohodu svojich zamestnancov. Pomôcť novým zamestnanom prispôsobiť sa hneď na začiatku im umožňuje dosiahnuť ich potenciál neskôr,“ uviedol o svojich zisteniach jeden z profesorov zapojených do výskumu Jamie Gruman.

Aké skúsenosti máte s mentorstvom, mentormi či mentorskými programami Vy? Podeľte sa v komentári.

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prev
ELIMINAČNÁ DIÉTA ODHALÍ ŠKODLIVÉ POTRAVINY

ELIMINAČNÁ DIÉTA ODHALÍ ŠKODLIVÉ POTRAVINY

Čo je to eliminačná diéta?

Next
POPEYE VILLAGE: UNIKÁTNA DEDINKA PEPKA NÁMORNÍKA

POPEYE VILLAGE: UNIKÁTNA DEDINKA PEPKA NÁMORNÍKA

Kde bolo, tam bolo, za krásnymi útesmi a v slnkom zaliatej zátoke, stojí

You May Also Like