TRANZÍCIA ALEBO TIEŽ DIAGNÓZA F64.0: AKÉ SÚ U NÁS POSTUPY ZMENY POHLAVIA?

Tranzícia je obdobie spoločenských, telesných a nezriedka i právnych zmien, ktoré vedú k vyjadreniu zvolenej rodovej identity – píše sa na stránkach organizácie TransFúzia, ktorá sa ako jedna z mála na Slovensku venuje práve transrodovým ľuďom. Napriek tomu, že už je zmena pohlavia možná aj u nás, tranzícia zatiaľ komplexne právne upravená nie je.

SPOLOČENSKÉ HĽADISKO

Pre zmenu pohlavia z medicínskeho hľadiska sa nemusí rozhodnúť každý transrodový človek. A ak aj náročné operácie niekto podstúpi, kráča cestou tranzície už oveľa dlhšie predtým. Obvykle začína coming outom, teda priznaním pred rodinou, blízkou i širšou spoločnosťou. Spravidla vtedy osoba, ktorá sa narodila do „nesprávneho tela“, požiada svoje okolie, aby ju oslovovali v rode, ku ktorému cíti, že patrí. V tomto smere si môže človek zmeniť aj štýl obliekania alebo účes.

DIAGNÓZA F64.0

Diagnóza Transsexualizmus, označená ako F64.0 je u nás ešte stále zaradená do časti Duševné poruchy a poruchy správania. Už minulý rok mala vstúpiť do platnosti deklasifikácia, ktorá by diagnózu radila do časti Rodová nesúrodosť. Medzinárodná klasifikácia chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie WHO, takto transrodovosť definuje už niekoľko rokov. Minulý rok koncom apríla však vydalo Ministerstvo zdravotníctva usmernenie, ktoré prechod na iné pohlavie zjednoduší.

Z POHĽADU MEDICÍNY

Proces tranzície z pohľadu medicíny začína zvyčajne diagnostikou špecializovaného lekára. Sedenia u psychiatra so sexuologickou špecializáciou trvajú spravidla mesiac až dva. Nasledujú vyšetrenia z oblasti endokrinológie, genetiky a zvyčajne u žien aj gynekologické a u mužov urologické vyšetrenia. Potom je u nás bežná metóda Real Life, teda človek, ktorý chce zmenu pohlavia podstúpiť, skúsi tieto zmeny v skutočnom živote, a to po dobu aspoň jedného roka. Po skompletizovaní výsledkov vyšetrení sa pristúpi k hormonálnej terapii a následne k vystaveniu odporúčaní na chirurgické zákroky. Nie každý človek, ktorý cíti príslušnosť k inému pohlaviu, než mu zapísali do rodného listu, však musí operácie podstúpiť. Proces tranzície, kde sa začína a kde končí, si určuje každý sám. Niekomu postačí coming out, iný skončí pri hormonálnej liečbe a ďalší môže absolvovať aj odstránenie pohlavných orgánov a rekonštrukciu genitálií. Celý tento priebeh je však náročný na psychiku, čas a v neposlednom rade i na peniaze. Na Slovensku totiž zdravotná poisťovňa hradí len malú časť zákrokov, ktoré transrodového človeka čakajú.

ZMENA MENA

Z právneho hľadiska je na Slovensku možná zmena mena aj v prípade, že ste nezmenili pohlavie. Zákon dovoľuje zmeniť si meno a priezvisko na neutrálne, ktoré nekomunikuje konkrétny rod osoby. Závisí však od konkrétneho úradníka, čo bude považovať za rodovo neutrálne a čo už nie. No v prípade, že proces tranzície prebehne do úplného konca, teda do operačnej zmeny pohlavia, byrokratické záležitosti sa začínajú zmenou rodného čísla, ktoré u nás určujú, či ide o ženu alebo o muža. Na takúto zmenu síce treba posudky od lekárov, no v porovnaní s tým, čím všetkým si transrodový človek už prešiel, je tento proces jednoduchý, rýchly a finančne nenáročný.

Titulná fotografia: pointofpride.org

Total
0
Shares
Prev
MAL SA STAŤ KLAVIRISTOM, NO UČAROVALA MU PRÍRODA: KRAJINNÝ FOTOGRAF ANSEL EASTON ADAMS

MAL SA STAŤ KLAVIRISTOM, NO UČAROVALA MU PRÍRODA: KRAJINNÝ FOTOGRAF ANSEL EASTON ADAMS

Renomovaný americký fotograf a enviromentalista Ansel Easton Adams bol

Next
ELIÁŠOV OHEŇ: VAROVNÝ SIGNÁL, KTORÝ UPOZORŇOVAL NÁMORNÍKOV PRED BÚRKOU

ELIÁŠOV OHEŇ: VAROVNÝ SIGNÁL, KTORÝ UPOZORŇOVAL NÁMORNÍKOV PRED BÚRKOU

Výnimočný úkaz predznamenával temné udalosti

You May Also Like