INFLUENCER VS AMBASÁDOR: KTO JE KTO VO SVETE MARKETINGU? KTO NAOZAJ OVPLYVŇUJE TVOJE ROZHODOVANIE?

V súčasnosti sú v marketingovom svete dva pojmy: “influencer” a “ambasádor” – často používané ako nástroje pre propagáciu a reklamu rôznych produktov alebo služieb. Tieto dva termíny sa môžu zdať na prvý pohľad podobné alebo dokonca zamieňateľné. Avšak, aj napriek ich použitiu v rovnakom kontexte, majú v skutočnosti odlišné významy.

Pojem influencer sa všeobecne používa na označenie osôb, ktoré majú schopnosť ovplyvňovať myslenie a rozhodovanie svojho okolia. Takýmito jednotlivcami môžu byť blogeri, mediálne známe osobnosti, tvorcovia obsahu na sociálnych sieťach, odborníci z konkrétnej domény, alebo jednoducho ľudia, ktorí vďaka svojej silnej online prítomnosti a veľkej sledovanosti môžu ovplyvňovať názory a správanie svojich fanúšikov či sledovateľov.

Naopak, termín ambasádor v marketingu označuje jednotlivca, ktorý oficiálne reprezentuje značku alebo firmu. Ambasádorom značky môžu byť rovnako známe osobnosti ako je tomu u influencerov, ale tiež to môžu byť skutoční zákazníci, ktorí majú silnú náklonnosť alebo vášeň pre konkrétny produkt či službu. Títo jednotlivci sú často zapojení do propagácie a reklamy značky, pričom ich úlohou je budovať a udržiavať jej pozitívny imidž a reputáciu.

Preto, aj keď môžu termíny influencer a ambasádor vyzerať v rámci marketingu podobne, v skutočnosti sa líšia vo svojom pôsobení a reprezentácii značky. Kým influenceri majú schopnosť ovplyvňovať myslenie a rozhodovanie svojho publika, ambasádori majú za úlohu oficiálne reprezentovať a propagovať značku, ktorú zastupujú. Obe tieto role sú v marketingu kľúčové a prinášajú svoje špecifické výhody.

Termíny “influencer” a “ambasádor” sú často používané v marketingu, ale majú rôzne významy.

INFLUENCER

Influencer je jedinec, ktorý má na sociálnych médiách či iných digitálnych platformách silný dosah a schopnosť formovať názory a ovplyvňovať správanie svojich sledovateľov. Tieto osobnosti sa vyznačujú aktívnym zdieľaním svojich názorov, skúseností a odporúčaní na široké spektrum tém – vrátane módy, gastronómie, cestovania a technológií.

CHARAKTERISTIKA
 • Veľký počet sledovateľov: Influenceri sa často vyznačujú vysokým počtom svojich sledovateľov.
 • Osobná spojitosť: Influenceri často budujú silný osobný vzťah so svojimi sledovateľmi prostredníctvom pravidelného a autentického engagmentu. Tým môžu vyvíjať silný vplyv na svoju komunitu.
 • Autenticita: Influenceri sú často vnímaní ako viac autentickí a nezávislí, čo môže zvyšovať ich vplyv.
 • Komunikácia: Komunikujú hlavne prostredníctvom sociálnych médií.
 • Zameranie: Sústredia sa na špecifickú oblasť či tématiku.
 • Publikum: Môžu mať konkrétne cielené publikum, ktoré je vo vysokej miere angažované a aktívne.

AMBASÁDOR

Ambasádor značky je osoba, ktorá reprezentuje a podporuje značku alebo produkt. Ambasádori môžu byť zamestnancami spoločnosti alebo externými partnermi. Ich úlohou je zvyšovať povedomie o značke a vytvárať pozitívny obraz.

CHARAKTERISTIKA
 • Dlhodobý vzťah: Ambasádori majú často dlhodobé vzťahy so značkami, ktoré reprezentujú.
 • Formálna zmluva: Ich angažovanosť je zvyčajne riadená formálnou zmluvou.
 • Oficiálna reprezentácia: Ako oficiálni predstavitelia značky môžu ambasádori vyvíjať vplyv prostredníctvom formálnejších a koherentných marketingových kampaní.
 • Dôveryhodnosť: Ambasádori môžu byť vnímaní ako dôveryhodní kvôli svojmu formálnemu a dlhodobému vzťahu so značkou.
 • Široký dosah: V závislosti od toho, kto je ambasádorom (napr. známa osobnosť), môže mať prístup k širšiemu publiku.
 • Odmeňovanie: Sú odmeňovaní finančne alebo iným spôsobom – ako sú produkty alebo služby.
 • Reprezentácia značky: Reprezentujú hodnoty a imidž značky.

ROZDIELY

 • Influenceri zvyčajne komunikujú svoje vlastné názory a skúsenosti a majú väčší dôraz na autenticitu, zatiaľ čo ambasádorioficiálne asociovaní so značkou a reprezentujú jej hodnoty a posolstvo.
 • Influenceri môžu spolupracovať so značkami krátkodobo alebo na jednorazových projektoch, kým ambasádori majú často dlhodobé formálne vzťahy so značkami.
 • Ambasádori môžu byť vnímaní ako viac „oficiálni“ predstavitelia značky, kým influenceri môžu byť vnímaní ako nezávislé osobnosti.

KTO MÁ VÄČŠÍ VPLYV?

Existuje množstvo faktorov, ktoré determinujú akým spôsobom ambasádor značky alebo influencer ovplyvňuje svoje publikum. Nemožno jednoznačne povedať, že jeden typ osobnosti má na svoje publikum väčší vplyv ako druhý, pretože existuje viacero premenných, ktoré toto ovplyvňujú.

Typ produktu alebo služby: Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že rola ambasádora značky a influencera sú identické – obaja propagujú konkrétny produkt alebo značku. Ich vplyv na publikum môže byť značne rozdielny. Medzi prvými faktormi, ktoré tu hrajú rolu je typ produktu alebo služby, ktorý propagujú. Kým v prípade lifestyle produktov môže influencer dosiahnuť efektívnejšie výsledky, luxusné značky často preferujú ambasádorov značky.

Cieľová skupina: Ďalším aspektom, ktorý je potrebné zohľadniť je cieľová skupina. Mladšia generácia sa môže skôr identifikovať s influencerom, kým iné demografické skupiny môžu viac preferovať ambasádorov značky. Toto odráža rôzne preferencie jednotlivých skupín, ktoré sa môžu líšiť v závislosti na ich veku, záujmoch a konzumačných návykoch mediálneho obsahu.

Druh spolupráce: Posledný, ale rovnako dôležitý faktor predstavuje typ spolupráce. Niektoré produkty alebo služby sú vhodné pre organické umiestnenie v obsahu influencera, zatiaľ čo iné potrebujú profesionálne a koordinované kampane, ktoré by mohli byť lepšie realizované ambasádormi značky.

V praxi často vidíme, že spoločnosti využívajú kombináciu oboch prístupov, aby maximalizovali svoj dosah a vplyv na rôzne segmenty trhu. Tento prístup umožňuje spoločnostiam dosiahnuť širokú škálu cieľových skupín a zároveň sa prispôsobiť špecifickým potrebám a preferenciám každej z nich.

Ste v tíme influencerov alebo ambasádorov značiek, keď ide o dôveryhodnosť v očiach spotrebiteľa? Ako by ste vy využili influencer marketing a brand ambassadorship v rámci stratégie vašej vlastnej značky? Podeľte sa s nami o svoje skúsenosti a názory v komentároch.

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prev
ZA HRANICAMI VEKU: JEDINEČNÝ POHĽAD NA VZŤAHY S VÝRAZNÝM VEKOVÝM ROZDIELOM

ZA HRANICAMI VEKU: JEDINEČNÝ POHĽAD NA VZŤAHY S VÝRAZNÝM VEKOVÝM ROZDIELOM

Vysoký vekový rozdiel medzi partnermi nie je neobvyklý jav

Next
ZÍSKAJTE MOC V PRVÝCH SEKUNDÁCH STRETNUTIA: STRATÉGIE A TIPY PRE ZAČÍNAJÚCICH PODNIKATEĽOV

ZÍSKAJTE MOC V PRVÝCH SEKUNDÁCH STRETNUTIA: STRATÉGIE A TIPY PRE ZAČÍNAJÚCICH PODNIKATEĽOV

Preblesk zlata z manžetového gombíka, príjemne stlačená ruka v úvode a zvládnutý

You May Also Like