AGENT ORANGE: NEBEZPEČNÁ MINULOSŤ S TRVALÝMI NÁSLEDKAMI

Agent Orange je názov pre jednu z najznámejších a najkontroverznejších chemických zlúčenín použitých počas Vietnamskej vojny. Ide o kombináciu dvoch herbicídov, 2,4-dichlórfenoxiacetátu (2,4-D) a 2,4,5-trichlórfenoxiacetátu (2,4,5-T), ktoré boli zmiešané v rovnakom pomere. Táto zmes bola potom rozprašovaná na rastliny, aby ich zbavila listov a zničila potravu pre nepriateľské vojská.

ODKIAĽ POCHÁDZA TÁTO LÁTKA?

Agent Orange bol vyvinutý v 50. rokoch 20. storočia americkými vedcami ako súčasť vojenského programu na vývoj herbicídov a defoliačných prostriedkov. Pôvodne bol navrhnutý ako prostriedok na zničenie plodín a rastlín, ktoré poskytovali krytie pre nepriateľské vojská. Názov Agent Orange pochádza z oranžových pruhov, ktorými boli označené nádrže s touto látkou.

NA ČO A KEDY SA VYUŽÍVALA?

Agent Orange bol intenzívne používaný počas Vietnamskej vojny (1955-1975), najmä medzi rokmi 1961 a 1971. Americká armáda ho používala na odlesňovanie vietnamskej džungle, aby odhalila pozície Vietkongu a zničila ich zásoby potravy. Odhaduje sa, že bolo rozprašených približne 76 miliónov litrov tejto látky, čo postihlo plochu asi o veľkosti štátu Massachusetts. Avšak jej deštruktívne účinky siahajú ďaleko za rámec vojenských cieľov a stále dnes pociťujeme jej následky na zdravie človeka a životné prostredie.

AKÝ MÁ DOPAD NA ZDRAVIE ČLOVEKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?

Dopad látky Agent Orange na životné prostredie a zdravie ľudí je zničujúci. Látka spôsobila masívne odlesnenie a zničenie ekosystémov, čo viedlo k stratám biotopov pre mnohé druhy rastlín a živočíchov. Okrem toho sa ukázalo, že jedna z chemikálií v zmesi (2,4,5-T) obsahuje veľmi toxickú látku nazývanú dioxín.

Dioxíny sú známe svojou schopnosťou hromadiť sa v tukových tkanivách živočíchov a ľudí, čo vedie k dlhodobým zdravotným problémom. U ľudí bolo preukázané, že vystavenie dioxínom spôsobuje rôzne druhy rakoviny, poruchy imunitného systému, hormonálne nerovnováhy a vážne kožné ochorenia ako je chlorakné. Dioxíny tiež spôsobujú poruchy reprodukčného systému a sú považované za teratogénne, čo znamená, že môžu spôsobiť vrodené vady u detí narodených matkám, ktoré boli vystavené tejto látke. Tragicky sú tieto účinky stále prítomné aj desaťročia po skončení vojny.

Zdroj: vanityfair.com

Pokúsme sa ponoriť do fiktívneho príbehu mladej vietnamskej ženy menom Lan, ktorá sa narodila viac ako 20 rokov po skončení vojny. Napriek tomu, že nikdy nezažila hrôzy konfliktu, Lan trpí vážnymi zdravotnými problémami spôsobenými vystavením dioxínov. Jej matka žila v oblasti, kde boli rozprašované veľké množstvá látky Agent Orange, a dioxíny sa hromadili v jej tukových tkanivách. Keď Lan vyrástla, jej telo začalo prejavovať príznaky otravy dioxínom: kožné ochorenia, poruchy imunitného systému a hormonálne nerovnováhy.

Lanin príbeh nie je ojedinelý. Odhaduje sa, že približne 4,8 milióna vietnamských obyvateľov bolo vystavených látke Agent Orange a mnohí z nich trpia podobnými zdravotnými problémami. Okrem toho sú deti narodené matkám, ktoré boli vystavené tejto látke, ohrozené vrodenými vadami ako sú deformity končatín, mentálne retardácie a poruchy srdca.

Dopad Agent Orange na životné prostredie je rovnako zničujúci. Kedysi rozsiahle lesy plné života a rôznorodosti, ktoré tvorili domov pre mnohé druhy rastlín a živočíchov. Po postreku látky Agent Orange sa tieto lesy stali nehostinnou pustinou, kde život zmizol takmer úplne. Dioxíny kontaminovali pôdu a vodné zdroje, čím spôsobili dlhodobé škody na ekosystémoch a ohrozili prežitie mnohých druhov.

Napriek tomu, že uplynulo viac ako polstoročie od skončenia vojny, stále sa stretávame s jej dôsledkami. V mnohých oblastiach sa vietnamská pôda a voda stále považuje za kontaminovanú dioxínom, čo zabraňuje obnovovaniu ekosystémov a spôsobuje ďalšie zdravotné problémy pre miestne obyvateľstvo.

Našťastie, medzinárodné spoločenstvo uznalo potrebu riešiť tento problém a podporuje projekty zamerané na dekontamináciu postihnutých oblastí a poskytovanie pomoci obetiam Agent Orange. Napríklad, organizácia UNICEF spolupracuje s vietnamskou vládou na zlepšení prístupu k zdravotnej starostlivosti pre deti postihnuté vrodenými vadami.

Aj keď je cesta k náprave dlhá a náročná, musíme sa ako globálne spoločenstvo poučiť z minulosti a zabrániť opakovaniu takýchto tragédií v budúcnosti.

Titulná fotografia: progressive.international

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prev
TAJNÝ SVET LOBISTOV A ICH NEZASTAVITEĽNÝ VPLYV NA POLITIKU!

TAJNÝ SVET LOBISTOV A ICH NEZASTAVITEĽNÝ VPLYV NA POLITIKU!

Lobing je jedným z pojmov, ktorý sa často spomína v súvislosti s politikou a

Next
COTARDOV SYNDRÓM: HOROROVÁ DIAGNÓZA, KTOROU TRPÍ LEN PÁR ĽUDÍ NA SVETE

COTARDOV SYNDRÓM: HOROROVÁ DIAGNÓZA, KTOROU TRPÍ LEN PÁR ĽUDÍ NA SVETE

Cotardov syndróm alebo blud, nihilistický klam či chodiaca mŕtvola

You May Also Like