AJ VAŠA FIRMA MÔŽE ZACHRÁNIŤ SVET: JEDNODUCHÁ IMPLEMENTÁCIA ZERO WASTE FIREMNEJ POLITIKY A TRANSFORMÁCII VAŠEJ FIRMY NA EKO-LÍDRA!

Ak by sme mohli zmeniť naše každodenné návyky tak, aby sme minimalizovali dopad na životné prostredie, mohli by sme urobiť obrovský krok k záchrane našej planéty. To je niečo, na čom by sme mali pracovať nielen doma, ale aj v našich pracovných priestoroch. Zero waste firemná politika je jedným zo spôsobov, ako to urobiť. Ako založiť eko firemné priestorykancelárie, ktoré udávajú trendy a pracujú v prostredí s minimálnym dopadom na životné prostredie?

ZERO WASTE FIREMNÁ POLITIKA

Rovnako ako pri založení akejkoľvek inej organizácie alebo projektu, všetko začína plánovaním. Prvým krokom je vytvoriť konkrétnu politiku pre vašu firmu, ktorá definuje, čo presne znamená “zero waste” v rámci vašej organizácie. Je potrebné stanoviť ciele a stratégie a procesy ako tieto ciele dosiahnuť. Tento proces by mal zahŕňať všetkých zamestnancov, aby sa každý mohol zapojiť a prispieť k vytvoreniu trvalo udržateľnejších pracovných procesov.

Druhým krokom je prehodnotiť existujúce pracovné postupy a zistiť, kde je možné zredukovať odpad. Môže to znamenať prechod na digitálne faktúry namiesto tlačených, používanie obnoviteľnej energie alebo zavedenie programu recyklácie v kancelárii.

PLASTOVÉ POHÁRE

Ak máte vo firme dávkovač vody, pravdepodobne máte a používate aj jednorazové plastové poháre. V rámci svojej zero waste politiky môžete zamedziť využívanie plastových pohárov a prinesie to vašej firme viacero výhod. Alternatívou za plastové poháre môžu byť sklenené prípadne viacnásobne použiteľné plastové fľaše.

TÁTO ALTERNATÍVA BY PRINIESLA NIEKOĽKO BENEFITOV PRE VAŠU FIRMU

1. Životné prostredie: Zníženie spotreby jednorazových plastových pohárov je dobrým krokom k ochrane životného prostredia. Pomáha to znížiť množstvo odpadu a znižuje záťaž na prostredie.

2. Financie: Aj keď je počiatočná investícia do kvalitnejších pohárov vyššia, dlhodobo sa to môže ukázať ako úspora. Nemusíte neustále kupovať jednorazové poháre.

3. Imidž firmy: Záväzok k udržateľnosti a ekologickým prístupom môže vylepšiť imidž firmy. Môže to byť príťažlivé pre zákazníkov, partnerov či potenciálnych zamestnancov, ktorí dávajú prednosť firmám, ktoré sa snažia byť ekologickejšie.

4. Zdravie zamestnancov: Sklenené poháre sú zdravšou voľbou, pretože nie sú spojené s uvoľňovaním potenciálne škodlivých chemikálií – ako je to v prípade niektorých plastov.

5. Trvanlivosť: Sklenené, keramické alebo nerezové poháre sú obvykle trvanlivejšie ako jednorazové plastové poháre.

6. Estetika: Kvalitnejšie poháre môžu vylepšiť estetiku kuchyne alebo priestoru pre oddych vo vašej firme.

FIREMNÉ PRIESTORY

Firemné priestory, ktoré sú miestom vzájomnej interakcie a produktivity zamestnancov, zohrávajú v súčasnosti oveľa väčšiu úlohu pri implementácii zero waste politík, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Tieto priestory, fungujúce ako zázemie pre každodenné podnikateľské aktivity, sa stávajú miestami, kde sa dá výrazne ovplyvniť ekologický dopad firmy. Každá kancelária, každé zasadačka, každé kútiky v týchto priestoroch, môžu byť premenené na ekologické zóny, ak sa pristúpi k správnej stratégii.

Moderné trendy v oblasti dizajnu kancelárií sa už dávno začali zameriavať na ekologickejšie riešenia, ktoré umožňujú výrazne znížiť ekologickú stopu firmy. V posledných rokoch sa stávajú tieto trendy čoraz viditeľnejšími a ich adopcia sa stáva nielen otázkou ekologickej zodpovednosti, ale aj reprezentácie firmy voči zákazníkom a zamestnancom.

Jedným z týchto riešení je využitie prírodného svetla namiesto umelého. Toto riešenie je nielen ekologické, ale aj ekonomické. Prírodné svetlo je totiž zadarmo a jeho využitie môže výrazne znížiť náklady na energie. Okrem toho, prírodné svetlo má pozitívny vplyv na pracovnú efektivitu a zdravie zamestnancov.

Druhým príkladom ekologického riešenia je používanie rastlín v kancelárskych priestoroch. Rastliny zlepšujú kvalitu vzduchu tým, že pohlcujú CO2 a vypúšťajú kyslík, ale tiež prispievajú k lepšiemu pracovnému prostrediu. Rastliny môžu znižovať hladinu stresu, zlepšovať koncentráciu a celkovú atmosféru na pracovisku.

Treťou súčasťou ekologickej kancelárie je zavedenie prírodných materiálov do interiéru. Prírodné materiály ako drevo, prírodné vlákna, kameň alebo sklo sú esteticky príťažlivé a tiež ekologické. Ich výroba a spracovanie zvyčajne spotrebúva menej energie a vypúšťa menej skleníkových plynov, než výroba umelých materiálov.

Riešenia ekologickej kancelárie spolu vytvárajú harmonický a zdravý pracovný priestor, ktorý zohľadňuje potreby zamestnancov, záujmy firmy a ochranu životného prostredia.

Tieto kroky dokazujú, že firemná politika orientovaná na zero waste nie je len o znižovaní odpadu. Je to o vytváraní zdravších a produktívnejších pracovných prostredí, ktoré odrážajú hodnoty firmy a jej zamestnancov. Je to o vytváraní pozitívnej zmeny, ktorá môže mať dlhodobý dopad nielen na naše životné prostredie, ale aj na našu spoločnosť ako celok.

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prev
BÚRANIE HRANÍC VEDOMÉHO A TELESNÉHO: TRANSABLED – ZDRAVÍ ĽUDIA, KTORÍ TÚŽIA PO POSTIHNUTÍ

BÚRANIE HRANÍC VEDOMÉHO A TELESNÉHO: TRANSABLED – ZDRAVÍ ĽUDIA, KTORÍ TÚŽIA PO POSTIHNUTÍ

Transabled

Next
URBANIZÁCIA: RASTÚCE MESTÁ A DÔSLEDKY NA SPOLOČNOSŤ AJ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

URBANIZÁCIA: RASTÚCE MESTÁ A DÔSLEDKY NA SPOLOČNOSŤ AJ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Urbanizácia je jedným z najvýznamnejších sociálnych a environmentálnych

You May Also Like