10 BITIEK, KTORÉ ZÁSADNE OVPLYVNILI SVETOVÚ POLITIKU

História je plná bitiek, ktoré zmenili osud národov a ovplyvnili svetovú politiku. Niektoré z nich mali taký veľký dopad, že sa stali legendami a inšpiráciou pre filmový priemysel. V tomto článku sa pozrieme na top 10 najväčších bitiek v histórii a ich dôsledky na svetovú politiku.

1. Bitka pri Marathóne (490 pred Kr.) – Táto bitka medzi Grékmi a Perzskou ríšou bola jednou z prvých veľkých bitiek staroveku. Gréci, vedení Aténčanmi, dokázali poraziť oveľa väčšiu perzskú armádu a zabrániť jej invázii do Európy. Výsledkom tejto bitky bolo posilnenie gréckych mestských štátov a rozvoj demokracie v Aténach, čo malo trvalý dopad na európsku politiku a kultúru.

2. Bitka pri Thermopylách (480 pred Kr.) – Ďalšia slávna bitka medzi Grékmi a Perzskou ríšou, kde malo početné perzské vojsko čeliť odhodlaným gréckym vojakom v úzkom priesmyku. Hoci Gréci nakoniec podľahli, ich statočný odpor inšpiroval ostatné grécke mestské štáty k odporu proti perzskej invázii a nakoniec k víťazstvu v bitke pri Salamíne. Tieto udalosti posilnili grécku kultúru a politiku, čo ovplyvnilo celý západný svet.

3. Bitka pri Gaugamelskej rovine (331 pred Kr.) – V tejto bitke sa stretli armády Alexandra Veľkého a perzského kráľa Daria III. Alexandrovo víťazstvo znamenalo koniec Perzskej ríše a začiatok jeho vlastnej ríše, ktorá sa rozprestierala od Grécka po Egypt a Indiu. Týmto spôsobom sa grécka kultúra a politické myšlienky šírili po celom známom svete, čo malo obrovský dopad na vývoj svetovej politiky.

4. Bitka pri Zame (202 pred Kr.) – V tejto bitke medzi Rímom a Kartágom sa rozhodovalo o osude západného Stredozemia. Rímske vojská pod vedením Scipiona Africanusa porazili kartaginského generála Hannibala, čím ukončili druhú punskú vojnu a zabezpečili si nadvládu nad západným Stredozemím. Toto víťazstvo umožnilo Rímu stať sa najväčšou mocnosťou staroveku a jeho politické a kultúrne vplyvy sa šírili po celom svete.

5. Bitka pri Hastingsu (1066) – V tejto bitke sa anglosaský kráľ Harold II. postavil proti normanskému vojvodcovi Vilémovi Dobyvateľovi. Vilémovo víťazstvo znamenalo koniec anglosaského obdobia v Anglicku a začiatok normanskej nadvlády. Tento zásadný zlom v anglickej histórii mal veľký vplyv na politiku a kultúru celej Británie a Európy.

6. Bitka pri Moháči (1526) – V tejto bitke medzi Osmanskou ríšou a Uhorským kráľovstvom došlo k drtivému víťazstvu Turkov, čo znamenalo koniec nezávislého Uhorska a jeho rozdelenie medzi Osmanskú ríšu, Habsburgovcov a Poľsko-Litvu. Tento zásadný zlom v stredoeurópskej politike ovplyvnil aj následné udalosti, ako napríklad tridsaťročnú vojnu a formovanie moderných európskych štátov.

7. Bitka pri Waterloo (1815) – V tejto bitke sa spojené vojská Británie, Pruska, Holandska a Belgicka postavili proti Napoleónovi Bonaparteovi a jeho francúzskym vojskám. Napoleónova porážka znamenala koniec jeho nadvlády nad Európou a začiatok obdobia mieru a stabilizácie, ktoré trvalo takmer celé 19. storočie. Výsledkom tejto bitky bolo aj vytvorenie Koncertu európskych veľmocí, ktorý sa snažil udržiavať rovnováhu moci a zabrániť ďalším veľkým vojnám.

8. Bitka pri Stalingrade (1942-1943) – Táto bitka medzi nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom bola jednou z najväčších a najkrutejších bitiek druhej svetovej vojny. Sovietske víťazstvo znamenalo obrat vo vojne a začiatok postupného ústupu nemeckých vojsk z východnej fronty. Výsledkom tejto bitky bolo posilnenie Sovietskeho zväzu ako svetovej veľmoci a jeho vplyv na povojnovú politiku v Európe.

9. Bitka pri Dien Bien Phu (1954) – V tejto bitke sa vietnamské vojská pod vedením generála Vo Nguyen Giapa postavili proti francúzskym koloniálnym silám. Vietnamské víťazstvo znamenalo koniec francúzskej nadvlády v Indočíne a začiatok americkej intervencie vo Vietname. Táto bitka ukázala, že aj malé a slabšie vybavené armády môžu poraziť veľmoc, čo ovplyvnilo politiku a stratégiu počas studenej vojny.

10. Druhá svetová vojna (1939 – 1945) – Najväčšia “bitka” alebo vojna v histórii s najvačším dopadom na svetovú politiku a s katastrofálnymi ekonomickými dôsledkami.

Keď sa zamyslíme nad najväčšími bitkami a vojnami v histórii, mnohé nám prídu na myseľ. Avšak jedna vojna sa vyznačuje svojím rozsahom, dopadom na svetovú politiku a katastrofálnymi ekonomickými dôsledkami – Druhá svetová vojna.

Zdroj: ww2explained.com

Druhá svetová vojna bola globálnym konfliktom, ktorý trval od roku 1939 do roku 1945 a zúčastnilo sa ho viac ako 100 miliónov ľudí z viac ako 30 krajín. Táto vojna bola bojom medzi dvoma alianciami – spojencami (vrátane USA, Veľkej Británie, Sovietskeho zväzu a Číny) a silami Osi (vrátane Nemecka, Talianska a Japonska).

Vojna začala v septembri 1939, keď Nemecko napadlo Poľsko, čo viedlo k vyhláseniu vojny zo strany Veľkej Británie a Francúzska. Nasledovalo obdobie rýchleho nemeckého postupu po celej Európe, ktoré zahŕňalo okupáciu Francúzska, Dánska, Nórska a mnohých ďalších krajín. V roku 1941 začal Hitler svoju neúspešnú inváziu do Sovietskeho zväzu, čo sa stalo jedným z rozhodujúcich bodov vojny.

V Tichomorí začala vojna v decembri 1941, keď Japonsko napadlo americkú námornú základňu Pearl Harbor na Havaji. Tento útok viedol k tomu, že USA a ďalšie spojenecké krajiny vyhlásili vojnu Japonsku. Nasledovala séria bitiek v Tichomorí, vrátane bitky o Midway a Guadalcanal.

Druhá svetová vojna bola vojnou nielen na bojiskách, ale aj na moriach a vo vzduchu. Boli to roky, keď sa technológia raketovej a jadrovej energie začala prejavovať ako mocný nástroj nielen pre pokrok, ale aj pre deštrukciu. Príkladom toho je použitie jadrových bômb na japonské mestá Hirošima a Nagasaki v auguste 1945, čo viedlo k japonskej kapitulácii a koncu vojny.

Dopad tejto vojny na svetovú politiku bol obrovský. Vytvoril sa nový svetový poriadok, v ktorom dve veľmoci – USA a Sovietsky zväz – prevzali vedúce úlohy. Táto rivalita medzi nimi viedla k obdobiu zvanej Studenej vojny, ktorá trvala až do rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991.

Druhá svetová vojna tiež zmenila mapu Európy a Ázie. Mnohé krajiny získali nezávislosť alebo sa stali súčasťou nových štátov. Vznikol Izrael ako domov pre židovský ľud, čo viedlo k dlhotrvajúcemu konfliktu na Blízkom východe. Zároveň bola založená Organizácia Spojených národov, ktorej cieľom bolo udržať mier a bezpečnosť vo svete.

Katastrofálne ekonomické dôsledky tejto vojny sú ťažko vyčísliteľné. Celkové náklady na vojnu sa odhadujú na viac ako 4 bilióny dolárov (v cenách roku 1945). Milióny ľudí prišli o život, mnohé mestá boli zničené a infraštruktúra bola vážne poškodená. Po vojne museli krajiny investovať obrovské sumy na obnovu svojich ekonomík.

Druhá svetová vojna bola teda najväčším konfliktom v histórii s obrovským dopadom na svetovú politiku a katastrofálnymi ekonomickými dôsledkami. Je dôležité si uvedomiť, že táto vojna bola nielen bojom o teritórium a moc, ale aj o základné hodnoty, ako sú demokracia, sloboda a ľudské práva. Je to príbeh, ktorý by sme nemali zabúdať, aby sme sa poučili z minulosti a pracovali na budovaní lepšieho a mierovejšieho sveta.

Tirulná fotografia: vocal.media

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prev
KTO BOL SKUTOČNE JOSIF STALIN A AKO OVPLYVNIL SVET? Z ÚZKYCH ULIČIEK GORI NA VRCHOL SVETOVEJ POLITIKY

KTO BOL SKUTOČNE JOSIF STALIN A AKO OVPLYVNIL SVET? Z ÚZKYCH ULIČIEK GORI NA VRCHOL SVETOVEJ POLITIKY

Písal sa december, rok 1878 keď sa v gruzínskom meste Gori, v jednom z úzkych,

Next
BODYSHAMING: ŠIKANA A KRITIKA ZALOŽENÁ NA TELESNÝCH ČRTÁCH

BODYSHAMING: ŠIKANA A KRITIKA ZALOŽENÁ NA TELESNÝCH ČRTÁCH

Bodyshaming je termín, ktorý sa používa na opísanie situácie, keď niekto

You May Also Like