BODYSHAMING: ŠIKANA A KRITIKA ZALOŽENÁ NA TELESNÝCH ČRTÁCH

Bodyshaming je termín, ktorý sa používa na opísanie situácie, keď niekto ponižuje alebo kritizuje druhú osobu za jej telesné črty. Môže ísť o posudzovanie ľudí na základe ich veľkosti, tvaru, vzhľadu alebo iných fyzických atribútov. Bodyshaming môže byť prejavovaný verbálne, neverbálne alebo prostredníctvom sociálnych médií. Je dôležité si uvedomiť, že bodyshaming nie je len o tom, ako hovoríme o druhých, ale aj o tom, ako hovoríme o sebe.

PSYCHICKÝ TLAK SPOLOČNOSTI

Spoločnosť nás často tlačí do určitých štandardov krásy a ideálnych telesných proporcií. Tieto štandardy sú často nereálne a nezdravé, čo vedie k pocitu nedostatku a frustrácie u mnohých jedincov. Psychický tlak spoločnosti na dosiahnutie týchto štandardov môže mať negatívne účinky na duševné zdravie a sebahodnotenie.

AKO SA VOČI TOMU BRÁNIŤ?

  1. Uvedomte si svoje hodnoty: Zamyslite sa nad tým, čo je pre vás dôležité a čo vás robí šťastnými. Je to váš vzhľad alebo vaše schopnosti, talenty a vzťahy s inými?
  2. Kriticky sa zamyslite nad médiami: Médiá nám často podsúvajú obrazy ideálnych telesných proporcií a krásy. Učte sa rozpoznávať a odmietať tieto nereálne štandardy.
  3. Buďte milosrdní k sebe: Učte sa prijímať svoje telo také, aké je, a buďte k sebe láskaví. Zameriavajte sa na to, za čo vášmu telu ďakujete a čo vám umožňuje robiť.
  4. Obklopte sa pozitívnymi ľuďmi: Vyhýbajte sa ľuďom, ktorí vás ponižujú alebo kritizujú za váš vzhľad. Nájdite si priateľov, ktorí vás podporujú a milujú takých, akí ste.

BODYSHAMING V ČÍSLACH STRUČNE

Podľa prieskumov viac ako 90% žien nie je spokojných so svojím telom a chce ho zmeniť. Takmer polovica dievčat vo veku od 13 do 17 rokov uviedla, že chce schudnúť kvôli tomu, ako vyzerajú na fotografiách alebo v zrkadle. Približne 40% žien a 20% mužov uviedlo, že zažilo bodyshaming zo strany iných ľudí.

AKO SA MAŤ RÁD?

  1. Zameriavajte sa na svoje silné stránky: Namiesto toho, aby ste sa zamerali na svoje nedostatky, zamerajte sa na svoje silné stránky a schopnosti.
  2. Učte sa oslavovať svoje úspechy: Oslavujte aj malé úspechy a uznávajte svoj pokrok vo všetkých oblastiach života.
  3. Praktizujte seba-lásku: Naučte sa milovať a rešpektovať seba takého, aký ste, bez ohľadu na to, čo si myslia ostatní.
  4. Rozvíjajte zdravé návyky: Starajte sa o svoje telo tým, že budete jesť vyvážene, cvičiť a dostatočne oddychovať.

Bodyshaming je škodlivý jav, ktorý môže mať vážne následky pre duševné zdravie a sebahodnotenie jednotlivca. Je dôležité naučiť sa brániť proti tomuto tlaku spoločnosti a nájsť spôsoby, ako si udržať zdravý vzťah so svojím telom a sebou samým.

Total
0
Shares
Prev
10 BITIEK, KTORÉ ZÁSADNE OVPLYVNILI SVETOVÚ POLITIKU

10 BITIEK, KTORÉ ZÁSADNE OVPLYVNILI SVETOVÚ POLITIKU

História je plná bitiek, ktoré zmenili osud národov a ovplyvnili svetovú

Next
MAGNA CHARTA: KĽÚČOVÝ KAMEŇ SLOBODY A PRÁV

MAGNA CHARTA: KĽÚČOVÝ KAMEŇ SLOBODY A PRÁV

Tento historický okamih z roku 1215, ktorý sa odohral pri brehu rieky Temže v

You May Also Like