BIELA VRANA UŽ ROKY OCEŇUJE ODVAHU A ČESTNOSŤ

Hoci sa o nich hovorí menej, nebojácni a spravodliví ľudia stále existujú. Namiesto poďakovania však za svoje činy často čelia vyhrážkam či dokonca strate zamestnania. Zaslúženú podporu každoročne dostávajú prostredníctvom ocenenia Biela vrana, vďaka ktorému sa aj široká verejnosť zoznámi s ľuďmi obhajujúcimi spravodlivosť, pravdu a chrabrosť. 

OCENENIE PRE TÝCH, KTORÝM ZÁLEŽÍ…

Biela vrana oceňuje ľudí, ktorí sú ochotní brániť pravdu, spravodlivosť a konkrétnym odvážnym činom preukázali občiansku odvahu. Je poďakovaním za to, že potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt či princípov, pričom sa viacerí laureáti nebáli riskovať ani stratu zamestnania.

CESTA BIELEJ VRANY

Bielu vranu založili v roku 2008 Aliancia Fair-play a VIA IURIS ako ocenenie spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu a spoločne ju udeľovali do roku 2018, v roku 2019 štafetu prevzalo občianske združenie Tichá voda.

Obe organizácie ocenenie nielen udeľovali, ale v mnohých prípadoch sa snažili bielym vranám prakticky pomôcť, či už vo forme poradenstva alebo právnej pomoci. Po jedenástich rokoch sa obe organizácie zhodli, že pre ďalší rozvoj ocenenia bude najprínosnejšie, ak ho prevezme samostatná organizácia. „Biela vrana vznikla ako jedinečný projekt a stala sa váženou spoločenskou inštitúciou. Spolupracovať na ocenení bolo pre mňa profesionálnou radosťou. S kolegami z VIA IURIS sme presvedčení, že tento krok Bielej vrane umožní byť ešte silnejšou a naplno zúročiť jej široký spoločenský dosah,“ zhodnotil Milan Šagát, výkonný riaditeľ VIA IURIS.

Potreba poskytnúť pomoc, čo najširšej skupine aktívnych občanov, posilniť kapacitné štruktúry a cielene sa zamerať iba na ocenenie a ďalšiu spoluprácu s bielymi vranami, vyústila do vytvorenia nového občianskeho združenia.

„Za 11 rokov pri ocenení sme pochopili, že odvážni ľudia potrebujú podporu nielen dodatočne, ale najmä vtedy, keď riskujú. Chceme urobiť čo najviac preto, aby sa odvaha stávala v našej spoločnosti normou, nie výnimkou, či luxusom,“ povedala Zuzana Wienk za občianske združenie Tichá voda.

ČO JE BIELA VRANA?

Pre samotných zakladateľov je veľmi dôležité, aby vzácni ľudia v našej spoločnosti, ktorí bránia pravdu, spravodlivosť a verejný záujem, zažili poďakovanie a podporu. Často je to naopak – čelia vyhrážkam, trestným oznámeniam, strate zamestnania či posmechu okolia. Vznikol tu teda priestor, aby sa takýmto hrdinom venovala pozornosť. To, čo dokážu na slávnostnom večere dostať je nielen potlesk vďaky, ale aj podpora a medializácia ich príbehov, ktoré im dodajú silu a energiu. Navyše sa tým pritiahne pozornosť k dôležitým témam a povzbudia sa tak aj ďalšie biele vrany.

 

RADA BIELEJ VRANY ROZHODUJE SRDCOM A NA ZÁKLADE SKUTKOV

Laureátov ocenenia vyberá Rada Bielej vrany po predchádzajúcej širšej diskusii jej členov. Ocenenie nemá štatút súťaže, ale vyjadruje poďakovanie, preto sa mená vybraných držiteľov vopred nezverejňujú. Okrem výberu laureátov a organizácie slávnostného večera sa porota snaží sledovať, ako sa príbehy bielych vrán vyvíjajú, pomáhajú im a okolo ocenenia vytvárajú komunitu ľudí, ktorí sa vzájomne podporujú.

V súčasnosti Radu Bielej vrany tvoria:

Marek Adamov – riaditeľ kultúrneho centra Stanica Žilina – Zárečie, jeden z iniciátorov rekonštrukcie Novej synagógy, Tomáš Němeček – novinár a právnik, Daniel Pastirčák – kazateľ Cirkvi Bratskej, básnik, esejista a výtvarník. Do tejto významnej skupiny patrí aj herečka Táňa Pauhofová, ženskú líniu ďalej zastupuje Marta Šimečková – publicistka, prekladateľka, zakladateľka Amnesty International Slovensko a spoluorganizátorka Stredoeurópskeho fóra, Eva Kováčechová – advokátka; spolupracovníčka občianskeho združenia VIA IURIS a bývalá novinárka a zakladateľka Aliancie Fair-play a občianska aktivistka Zuzana Wienk.

BIELE VRANY NAPRIEČ ČASOM – POZNÁTE ICH?

Medzi doterajšími laureátmi sú napr. občania Pezinka, ktorí viac ako 10 rokov bojovali proti nechcenej skládke odpadu; Zuzana Melicherčíková, ktorá ako zamestnankyňa Právnickej fakulty UK poukázala na podozrivé prijímanie študentov; Ivan Cehelský, ktorý napriek opakovaným útokom chránil prírodu a niekto mu podpálil drevenicu; alebo bloger Ján Benčík, ktorý systematicky monitoruje a rozkrýva extrémistov napriek vyhrážkam a hroziacemu nebezpečenstvu.

Od roku 2012 sa udeľuje aj Biela vrana za dlhodobý prínos. Ocenenie postupne získali košický disident Marcel Strýko (in memoriam), ochranárka stromov Katarína Šimončičová, vydavateľ samizdatov Oleg Pastier, reportér Andrej Bán a kňaz Anton Srholec.

OCENENIE ZÍSKALA AJ UTEČENKA ZO SOMÁLSKA

17. novembra roku 2016 chceli organizátori ukázať všetkým občanom SR, že odvaha nie je niečo nedosiahnuteľné, nie je niečo mimo nás. „Biela vrana nehľadá hrdinov, ktorí by boli svätcami a ku ktorým treba vysoko vzhliadať, ale odvaha môže byť oveľa bližšia každému z nás,“ uviedla Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play. Podľa jej slov v súčasných pohnutých časoch je empatia veľmi potrebná a je dôležité, aby sme sa navzájom počúvali.

Somálska utečenka Khadra Abdile a pracovníčka charity Emília Trepáčová získali ocenenie za vzájomnú solidaritu a toleranciu. Obe čelili útokom a prejavili odvahu. Khadra prišla spolu so synom na Slovensko v roku 2013, aby našla útočisko pred prenasledovaním rodiny v Somálsku. Po začatí utečeneckej krízy často čelila urážlivým pokrikom. Niekoľkokrát ju fyzicky napadli. Po jednom z útokov musela byť ošetrená v nemocnici. Útočník jej v električke stiahol šatku pod krk a škrtil ju, až kým šatku nepretrhol. O pár dní neskôr po nich so synom u lekára hádzali kamene. Pomohla jej až pracovníčka Slovenskej katolíckej charity Emília Trepáčová, ktorá ju pred násilníkom ubránila.

ROKY 2020 a 2021 SÚ O INOM

Biela vrana tvorila každoročnú súčasť osláv Nežnej revolúcie. V podvečer tohto dňa sa v Slovenskom národnom divadle v Bratislave stretávali organizátori, laureáti a široká verejnosť. Všetci prichádzali, lebo chceli byť prítomní pri odovzdaní tohto vzácneho ocenenia. Minuloročný 17. november bol iný. Aj do udeľovania Bielych vrán zasiahla pandémia. Kto sa stal laureátmi ocenenia tentoraz, sa verejnosť dozvedela prostredníctvom online streamu.

Tieto Biele vrany prešli očami verejnosti trochu nepovšimnute. Nepísalo sa o nich tak intenzívne. Ich laureáti nie sú tak verejne známi ako ich predchodcovia z iných ročníkov.

Ale ako povedala v pozdrave aj prezidentka Zuzana Čaputová, Biele vrany zviditeľňujú tých skutočných hrdinov. „Aj tých, ktorí sa strácajú v kriku internetu, lebo ich hrdinstvom nie je dať o sebe vedieť, ale pomáhať. Bez publika, len pre prospech spoločnosti, komunity a pre vec samotnú. Teším sa z toho, že ďalší z takýchto ľudí sa oddnes budú hrdiť aj ocenením Biela vrana,” dodala prezidentka.

Do spoločnosti Bielych vrán tak pribudli manželia Nátherovci, ktorí sa roky venujú rómskym deťom. Ale aj študenti z iniciatívy Za našu FIIT, akademik Andrej Belák či predseda Okresného súdu v Žiline Jaroslav Macek.

BIELE VRANY NEZABUDNUTEĽNÉHO ROKA 2020

Ocenenia získali štyri príbehy a putujú do ťažko skúšaných oblastí justície, školstva, zdravia a menšín. „Tohtoroční laureáti nás učia, že dlhodobé poctivé úsilie s úctou k odbornosti a občianska angažovanosť už v zárodkoch by našej spoločnosti pomohli zabrániť, aby krízy narastali do nezvládnuteľných rozmerov,” povedala členka rady Bielej vrany Zuzana Wienk.

Prvými tohtoročnými laureátmi sa stali manželia Jolana a Štefan Nátherovci, ktorí sa v regióne Banskej Bystrice vyše 25 rokov venujú komunitnej práci s rómskymi deťmi z náročných podmienok. Pripravujú ich na školu a sprevádzajú dospievaním tak, aby boli sebestační a pripravení na život.

Druhým oceneným príbehom je študentská iniciatíva na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) Za našu FIIT, ktorá zmobilizovala študentov za ochranu akademických demokratických hodnôt, keď sa objavili podozrenia z ich hrubého porušovania. „Spôsob, akým sa študenti dokázali spojiť a vytrvať, je unikátny. Aj ich pokojný, konštruktívny prístup a vernosť hodnotám.”

Prípad síce ešte nie je právne uzavretý, ale Biela vrana sa napriek tomu rozhodla podporiť túto principiálnu študentskú iniciatívu v období, keď zdanlivo prehráva, a ukázať, že ich aktivita mala zmysel. „Zdecimované slovenské školstvo navyše potrebuje presne takých študentov, akí sa ozvali v prípade FIIT,” povedala členka rady Táňa Pauhofová.

Tretie ocenenie putuje do rúk akademika Andreja Beláka, ktorý sa dlhodobo venuje sociálnym nerovnostiam v zdraví. Počas pandémie pomáhal jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Na základe vedeckých postupov a dát sa snažil, aby bol postup štátnych orgánov odborný a zároveň chránil ľudské práva. Poslednú Bielu vranu roka 2020 udelili organizátori predsedovi Okresného súdu v Žiline Jaroslavovi Macekovi za dlhodobý prínos.

Slávnostné odovzdávanie bolo venované publicistovi Jurajovi Kušnierikovi pri príležitosti piateho výročia jeho úmrtia.

VÝSTIŽNÉ POSOLSTVO BIELEJ VRANY PÁR VETAMI

„Pôvodným úmyslom bolo poďakovať ľuďom riskujúcim či strádajúcim kvôli obrane verejného záujmu. Za jedenásť rokov sa však podarilo vytvoriť spoločenstvo bielych vrán, ktoré svojimi príbehmi inšpiruje a povzbudzuje mnohých ku každodennej odvahe presadzovať hodnoty slušnosti a poctivosti vo verejnom a osobnom živote. Teší ma, že sa v rámci občianskeho združenia Tichá voda podarilo vytvoriť tím a kapacity pre ďalší systematický rozvoj tohto projektu. Ľudia bojujúci za verejné dobro si maximálnu a systematickú podporu zaslúžia,“ povedal riaditeľ Aliancie Fair-play Peter Kunder.

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prev
USHGULI: JEDNO Z NAJVYŠŠÍCH TRVALO OBÝVANÝCH MIEST NA SVETE

USHGULI: JEDNO Z NAJVYŠŠÍCH TRVALO OBÝVANÝCH MIEST NA SVETE

Krásne, turistami nepobozkané, a jedinečné

Next
DIGITÁLNY MARKETING V ROKU 2023: NAJNOVŠIE TRENDY A STRATÉGIE PRE EFEKTÍVNU ONLINE REKLAMU

DIGITÁLNY MARKETING V ROKU 2023: NAJNOVŠIE TRENDY A STRATÉGIE PRE EFEKTÍVNU ONLINE REKLAMU

Ak by ste boli cestovateľom v čase, ktorý sa práve vrátil z roku 2023, počas

You May Also Like