ODHAĽTE MOC PROGNÓZOVANIA: ZMEŇTE BUDÚCNOSŤ SVOJHO BIZNISU

V tomto dynamickom svete, kde sa veci menia nevídanou rýchlosťou, je schopnosť predpovedať budúcnosť a jej priebeh nevyhnutnou súčasťou úspešného podnikania. Pokúsime sa pochopiť pojem “prognózovanie” v biznisovom kontexte.

Prognózovanie alebo aj “Forecasting” sa v podnikaní používa napríklad na predpovedanie budúcich trendov, finančného plánovania, nákupu a predaja tovaru, odhad tržieb na základe už existujúcich údajov a dát z predchádzajúcich období.

Proces prognózovania v podnikaní zahŕňa zhromažďovanie a analýzu dát na predpovedanie budúceho roka, sezóny, časti obdobia alebo kvartálu. Tieto trendy môžu zahŕňať všetko od predaja a tržieb až po spotrebiteľské správanie a hospodárske podmienky. Prognózovanie je neoceniteľným nástrojom pre podnikateľov, pretože im umožňuje pripraviť sa a prispôsobiť sa budúcim zmenám, skôr než by ich mohli prekvapiť.

ZAČÍNAJÚCI PODNIKATELIA A MALÉ FIRMY ZABÚDAJÚ PROGNÓZOVAŤ

Tvorba prognóz, jedna z kľúčových techník v oblasti podnikovej správy a riadenia, je široko zaužívaná vo svete stredných a veľkých firiem. Tieto podniky, ktoré majú často komplexné a rozsiahle organizačné štruktúry, využívajú prognózy na to, aby mohli predvídať budúci vývoj, ktorý by mohol ovplyvniť ich podnikanie. Táto praktika je takmer všeobecne akceptovaná a stala sa štandardom v korporátnych a nadnárodných spoločnostiach.

Korporácie a nadnárodné spoločnosti, ktoré fungujú na globálnej úrovni si zvyčajne nenechávajú nič na náhodu. V týchto veľkých podnikoch je tvorba prognóz bežnou súčasťou ich každodennej činnosti. Prognózy im umožňujú predvídať budúce výzvy aj príležitosti. To je nevyhnutné pre ich dlhodobý úspech a rast. Prognózy sú často základom pre strategické rozhodnutia, ktoré môžu mať dlhodobý dopad na celú spoločnosť.

Nie je to len doména veľkých podnikov – malé podniky a začínajúci podnikatelia by si mali tiež osvojiť tvorbu prognóz. Aj keď môže byť tento proces pre nich na začiatku náročnejší, môže priniesť mnoho benefitov. Prognózy môžu pomôcť malým podnikatelom lepšie pochopiť trh a identifikovať príležitosti na rast. Môžu tiež pomôcť pri plánovaní a zlepšovaní efektívnosti.

Nie je prehnané tvrdiť, že benefitov z tvorby prognóz spočíva mnoho. Prostredníctvom tvorby prognóz môže podnik lepšie pochopiť aj svoje postavenie na trhu, predvídať budúce trendy a pripraviť sa na budúce výzvy. Tiež môže poskytnúť podniku cenné informácie, ktoré môže využiť pri tvorbe svojej dlhodobej stratégie. Bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie je tvorba prognóz nástrojom, ktorý môže pomôcť podniku dosiahnuť úspech.

PODNIKATEĽSKÝ MODEL PRIAMO Z TRHOVISKA

Dobrou ilustráciou toho, ako prognózovanie jednoducho funguje v praxi môže byť scenár zeleninára na trhovisku. Zeleninár – obchodník, ktorý chce vedieť, koľko jabĺk by mal objednať na nasledujúci týždeň, sa pozrie na svoje predajné údaje za posledných pár týždňov. Vidí, že predaj jabĺk stúpa, takže predpovedá, že trend bude pokračovať a objedná si viac jabĺk.

Ak by obchodník videl, že predaj jabĺk klesá, môže predpovedať, že trend bude pokračovať a objedná si jabĺk menej. Takto je prognózovanie používané v podnikaní na predpovedanie budúcich trendov. To nie je jediný smerodajný údaj.

OBCHODNÍK MUSÍ BRAŤ DO ÚVAHY AJ INÉ OKOLNOSTI

1. Kvalita produktov: Kvalitné a čerstvé ovocie a zelenina prilákajú viac zákazníkov. Nákup nižšej akosti jabĺk bez zohľadnenia ceny sa prejaví na slabších predajoch.

2. Ceny: Nižšie ceny môžu prilákať viac zákazníkov. Avšak, ak sú ceny príliš nízke, môže to viesť k strate zisku a k nedôvere zákazníka v kvalitu.

3. Tlak obchodných reťazcov: Akcie a väčšie objemy nákupov supermarketov od dovozcov. Tento tlak môže brániť stánkarom v konkurencieschopnosti a vytvárať im finančné ťažkosti.

4. Nájom, rastúce mzdové náklady, cena energií a chemických látok: Tieto faktory zvyšujú celkové náklady na cenu a majú vplyv na ziskovosť.

5. Poloha stánku: Obchodníci, ktorí sú umiestnení na frekventovanejších miestach trhoviska, majú šancu na výrazne vyšší predaj svojich produktov. Zákazníci majú vytipovaných svojich obľúbených predajcov a pri zmene polohy stánku takmer s istotou nastane strata klientely a tým aj strata časti tržieb.

6. Konkurencia: Príliš veľa obchodníkov so zeleninou a ovocím na rovnakom mieste zníži predaje. Tržby sa rozložia medzi viacerých predajcov.

7. Dostupnosť produktov: Ak obchodník nemá skladom to, po čom zákazník túži – ovplyvní to jeho predaje a nepriamo posunie svojho zákazníka ku konkurencii. Zvyšuje tým riziko, že zákazníka naučí nakupovať v konkurenčnom stánku.

8. Počasie: Počasie má vplyv na počet návštevníkov trhoviska. Napríklad za dažďa alebo v chladnom počasí navštívi trhovisko menej ľudí. Zákazníci uprednostnia pohodlnejší nákup v obchodnom centre alebo supermarkete.

9. Sezóna: Niektoré plodiny sú sezónne, takže ich dostupnosť môže výrazne kolísať v priebehu roka.

10. Kvalita obsluhy: Prístup obchodníka ku zákazníkom a jeho ochota poradiť tiež ovplyvňuje predaje. Prejav zlej nálady alebo podráždenosti spôsobí stratu zákazníka.

11. Marketing a reklama: Ak obchodník investuje do propagácie svojich produktov – napríklad prostredníctvom letákov, môže to zvýšiť jeho predaje.

12. Trendy a preferencie spotrebiteľov: Ľudia v poslednej dobe uprednostňujú organické a lokálne produkty, takže obchodníci, ktorí tieto produkty ponúkajú, majú vyššie predajné šance.

Prognózovanie je oveľa viac než len hľadanie vzorcov v dátach. Je to aj o pochopení, ako rôzne faktory ovplyvňujú tieto vzorce.

Obchodník s ovocím už vie, že na nasledujúci týždeň je očakávaná veľká búrka. Môže predpovedať, že predaj jabĺk klesne, pretože ľudia sa budú na trhovisku pohybovať menej. Takže aj keď trend predaja jabĺk dlhodobo stúpa, obchodník využije tieto informácie na aktualizáciu svojej predpovede.

VYPRACOVANIE PROGNÓZY

Pri vypracovávaní prognózy v rámci podniku je potrebné zohľadniť množstvo faktorov. Niektoré z nich sú predvídateľnésezónne výkyvy alebo očakávané trhové trendy. Iné však môžu byť nepredvídateľnénáhle zmeny v ekonomike, politické udalosti, prírodné katastrofy alebo pandémie.

MEDZI NAJDÔLEŽITEJŠIE FAKTORY, KTORÉ TREBA ZOHĽADNIŤ, PATRIA:

1. Interné faktory: Tieto faktory sú často pod kontrolou spoločnosti. Zahŕňajú veci ako interné stratégie, finančná situácia, ľudské zdroje, technologické schopnosti a ďalšie.

2. Externé faktory: Tieto faktory sú mimo kontroly spoločnosti. Zahŕňajú veci ako ekonomické podmienky, politické situácie, konkurencia, zákonné predpisy a ďalšie.

3. Trhové faktory: Tieto faktory súvisia s trhom, na ktorom spoločnosť pôsobí. Zahŕňajú veci ako dopyt po produktoch alebo službách, konkurenciu, demografické zmeny, technologické trendy a ďalšie.

Pri vyhľadávaní vzorcov a spojitosti v dátach firmy je dôležité zamyslieť sa nad týmito faktormi a analyzovať, ako ovplyvňujú výkonnosť spoločnosti. Toto môže zahŕňať analýzu korelácií medzi rôznymi faktormi, vytváranie prediktívnych modelov, testovanie rôznych scenárov a používanie štatistických a dátových analytických nástrojov.

Aj najdokonalejšia prognóza nebude pravdepodobne nikdy na 100% presná.

Vždy existuje určitá miera neistoty, a preto je dôležité nepovažovať prognózy za absolútnu pravdu, ale skôr za nástroj, ktorý pomáha v procese rozhodovania.

NEOČAKÁVANÉ JAVY A ICH VPLYV NA PROGNÓZU

Biznis je dynamický a nestály, takže objavovanie neočakávaných situácii je prirodzené. Náhle zmeny v ekonomike, ako je finančná kríza alebo nepredvídateľné udalosti ako pandémia COVID-19, môžu mať obrovský vplyv na našu schopnosť správne predvídať budúce obchodné výsledky.

Takéto javy sú mimo našej kontroly a často nás zaskočia nepripravených. Pokiaľ máme dobre vypracovanú obchodnú stratégiu a adaptabilný prístup, môžeme ich využiť v náš prospech a dokonca ich premeniť na príležitosti pre rast a rozvoj.

VZORCE A ICH SPOJITOSTI

Dáta sú základom pre akúkoľvek prognózu. Z dát môžeme vyčítať vzorce, ktoré nám môžu pomôcť predvídať budúce výsledky. Ak sme v minulosti zaznamenali zvýšený predaj počas určitej sezóny alebo po uvedení nového produktu na trh – tieto vzorce nám poskytujú cenné informácie pre budúce prognózy.

Súčasne je dôležité rozpoznať a pochopiť faktory, ktoré môžu ovplyvniť tieto vzorce. Tieto faktory môžu zahŕňať všetko od konkurencie na trhu, cez zákaznícke správanie, až po technologické inovácie.

Vytváranie presnej prognózy je zložitý proces, ktorý vyžaduje hlboké porozumenie rôznym aspektom nášho biznisu a trhu, na ktorom pôsobíme. Musíme byť pripravení na neočakávané javy a dokázať sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam. Musíme byť schopní analyzovať dáta a vyčítavať z nich vzorce a spojitosti. Musíme rozumieť faktorom, ktoré tieto vzorce ovplyvňujú, a byť schopní ich zohľadniť vo svojich predpovediach.

Najlepším spôsobom ako predvídať budúcnosť je tvoriť ju.

Prognóza v biznise nie je vedeckou metódou, skôr je to umenie. A ako každé umenie, aj toto vyžaduje čas, trpezlivosť a neustále zdokonaľovanie. Tvorba prognóz je kľúčovým nástrojom, ktorý pomáha podnikateľom navrhovať stratégie, robiť rozhodnutia a pripraviť sa na budúcnosť. Buďte pripravení, buďte ostražití a buďte kreatívni vo svojom prístupe k prognózam. Výsledok – schopnosť efektívne plánovať a prispôsobiť sa budúcnosti rozhodne stojí za to.

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prev
ALTRUIZMUS: POMOC DRUHÝM BEZ OČAKÁVANIA ODPLATY

ALTRUIZMUS: POMOC DRUHÝM BEZ OČAKÁVANIA ODPLATY

V tomto svete, kde je každý zaneprázdnený svojimi vlastnými potrebami a túžbami,

Next
ÚTULNÝ A FUNKČNÝ BYT, KTORÝ VÁS BUDE VŽDY TEŠIŤ: PREJDITE NA TEPLÉ TÓNY A VYTVORTE SI MALÝ RAJ

ÚTULNÝ A FUNKČNÝ BYT, KTORÝ VÁS BUDE VŽDY TEŠIŤ: PREJDITE NA TEPLÉ TÓNY A VYTVORTE SI MALÝ RAJ

Vytvorenie útulného a funkčného priestoru v malom byte môže byť výzvou

You May Also Like