MAGNA CHARTA: KĽÚČOVÝ KAMEŇ SLOBODY A PRÁV

Tento historický okamih z roku 1215, ktorý sa odohral pri brehu rieky Temže v Anglicku zmenil svet navždy. V diaľke vidíte skupinu vznešených mužov, ktorí sa zhromaždili okolo jedného dokumentu. Tento dokument, známy ako Magna Charta, je základným kameňom slobody a práv, ktoré dnes považujeme za samozrejmé. Ale čo je to Magna Charta, ako vznikla a na čo slúži? Poďme sa spoločne ponoriť do tejto fascinujúcej témy.

Magna Charta, čo v preklade z latiny znamená Veľká listina slobôd, je dokument, ktorý bol vypracovaný v roku 1215 medzi anglickým kráľom Jánom I. Bezzemkom a skupinou anglických barónov. Táto listina bola prvým pokusom o obmedzenie moci panovníka a zabezpečenie práv pre širšiu spoločnosť. Vtedy ešte nikto netušil, aký veľký vplyv bude mať tento dokument na budúcnosť demokracie a ľudských práv.

Ako vznikla Magna Charta? Všetko sa začalo nespokojnosťou anglických barónov s kráľom Jánom I. Bezzemkom. Kráľ bol známy svojou tvrdosťou, neústupnosťou a zneužívaním moci. Jeho rozhodnutia často viedli k vojnám, zvyšovaniu daní a konfiškácii majetku šľachty. Baróni sa teda rozhodli, že je čas zasiahnuť a obmedziť kráľovu moc.

V máji 1215 sa skupina barónov vzbúrila proti kráľovi a obsadila Londýn. Kráľ Ján I. Bezzemok nemal na výber a musel s nimi začať rokovať. Rokovania vyvrcholili 15. júna 1215, keď obidve strany podpísali dokument, ktorý neskôr dostal názov Magna Charta.

Magna Charta obsahovala 63 ustanovení článkov, ktoré riešili rôzne otázky týkajúce sa práv a povinností panovníka, šľachty a ľudu. Hoci niektoré z týchto článkov sú dnes považované za zastarané alebo neaktuálne, mnohé z nich položili základy pre modernú demokraciu a ľudské práva.

Jedným z najdôležitejších článkov Magna Charty je článok 39, ktorý znie nasledovne: “Žiadny slobodný človek nesmie byť zatknutý alebo uväznený, ani zbavený svojho majetku, ani vyhnaný, ani inak poškodený, nemohol byť stíhaný inak než na základe zákonného rozhodnutia jeho sudcov a na základe zákonov krajiny, iba na základe legálneho rozsudku svojich rovesníkov alebo podľa zákona krajiny.” Tento článok položil základ pre právo na spravodlivý proces a ochranu pred samovôľou vlády.

Magna Charta tiež stanovila, že kráľ nemôže zvyšovať dane bez súhlasu barónov a šľachty. Toto ustanovenie sa stalo základom pre parlamentnú kontrolu nad financiami a daniami.

Hoci Magna Charta nebola vždy dodržiavaná a jej platnosť bola niekoľkokrát spochybňovaná, stala sa symbolom slobody a práv. Jej myšlienky boli inšpiráciou pre mnohé ďalšie dokumenty, ako napríklad americkú Deklaráciu nezávislosti či francúzsku Deklaráciu práv človeka a občana.

Dnes je Magna Charta považovaná za jeden z najdôležitejších dokumentov v histórii ľudských práv a demokracie. Jej odkaz žije v zákonoch a ústavách mnohých krajín, ktoré chránia slobodu a práva svojich občanov. Ako tak stojíme na brehu rieky Temže, môžeme byť hrdí na to, že sme svedkami tejto veľkej udalosti, ktorá ovplyvnila svet navždy.

Titulná fotografia: frontierenews.it

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prev
BODYSHAMING: ŠIKANA A KRITIKA ZALOŽENÁ NA TELESNÝCH ČRTÁCH

BODYSHAMING: ŠIKANA A KRITIKA ZALOŽENÁ NA TELESNÝCH ČRTÁCH

Bodyshaming je termín, ktorý sa používa na opísanie situácie, keď niekto

Next
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: ZÁKLAD ÚSPECHU V ONLINE MARKETINGU A SEO – NEZAOSTÁVAJTE ZA VAŠOU KONKURENCIOU!

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: ZÁKLAD ÚSPECHU V ONLINE MARKETINGU A SEO – NEZAOSTÁVAJTE ZA VAŠOU KONKURENCIOU!

Ako zákazník máte presnú predstavu o tom, čo hľadáte, ale neviete, kde to nájsť

You May Also Like