UZDRAVUJÚCA SILA UMENIA: ARTETERAPIA MÔŽE ZMENIŤ ŽIVOT VÁM, AJ VAŠIM DEŤOM!

Arteterapia, známa aj ako liečba umením, je špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov. Tento termín v podobnom znení a význame prvýkrát použil J. M. Charcot. Arteterapiu možno chápať ako podpornú liečbu pri práci s klientmi s rôznymi druhmi a stupňami psychických ťažkostí prostredníctvom najrozličnejších výtvarných činností – od kreslenia, cez maľovanie, až po modelovanie.

PRE KOHO JE ARTETERAPIA URČENÁ?

Arteterapia je určená pre ľudí vo všetkých vekových kategóriách s rôznymi diagnózami alebo potrebami. Je vhodná pre deti so špecifickými poruchami učenia alebo s problémami správania, dospelých trpiacich depresiou či úzkosťou alebo starších ľudí s demenciou. Pomocou arteterapie môžu klienti objavovať svoje emócie, zlepšovať svoju sebapoznávaniu a rozvíjať svoje sociálne zručnosti.

AKÉ DIAGNÓZY SA LIEČIA ARTETERAPIOU?

Arteterapia sa používa na liečbu širokej škály diagnóz a psychických ťažkostí, vrátane:

  • Depresie a úzkosti
  • Poruchy osobnosti
  • Stresu a traumy
  • Poruchy príjmu potravy
  • Autizmus a Aspergerov syndróm
  • ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou)
  • Schizofrénia a iné psychotické stavy

AKO VYZERÁ PRIEBEH TERAPIE?

Priebeh arteterapie môže byť individuálny alebo skupinový, v závislosti od potrieb klienta. Na začiatku terapie, terapeut zhodnotí potreby klienta a spoločne s ním stanovia ciele terapie.

Samotné sedenia môžu mať rôznu štruktúru. Niektoré sú viac riadené terapeutom, ktorý navrhne konkrétne úlohy alebo témy na spracovanie prostredníctvom umenia. Iné sedenia sú viac neformálne, kde klienti majú možnosť voľne experimentovať s materiálmi a technikami pod dohľadom terapeuta.

Terapeut je prítomný počas celého procesu tvorby, poskytuje podporu a usmerňuje klienta. Po dokončení diela sa často koná diskusia, kde klient môže zdieľať svoje pocity, myšlienky a asociácie spojené s vytvoreným dielom.

JE ARTETERAPIA ÚČINNÁ?

Arteterapia je uznávanou a účinnou formou liečby pre rôzne diagnózy a potreby. Jej účinnosť bola overená v mnohých štúdiách, ktoré ukazujú pozitívne výsledky v oblastiach ako zlepšenie sebapoznania, emocionálnej regulácie, medziľudských vzťahov alebo znižovanie stresu.

Jednou z príbehov o úspechu arteterapie je prípad mladej ženy trpiacej depresiou a úzkosťou. Po absolvovaní niekoľkých mesiacov arteterapie sa jej podarilo prekonať svoje negatívne myšlienkové vzorce, nadviazať nové priateľstvá a začať cítiť väčšiu spokojnosť so životom.

Arteterapia je liečba umením pre ľudí s rôznymi diagnózami a potrebami. Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý prostredníctvom výtvarných činností pomáha rozvíjať tvorivé schopnosti, citový vývin a medziľudské vzťahy. Je účinná pri liečbe rôznych diagnóz, ako sú depresia, úzkosť, poruchy osobnosti alebo autizmus. Priebeh terapie je prispôsobený potrebám klienta a môže byť individuálny alebo skupinový. Arteterapia ponúka možnosť pre ľudí objavovať svoje emócie, zlepšovať sebapoznávanie a rozvíjať sociálne zručnosti prostredníctvom umenia.

Titulná fotografia: everydayhealth.com

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prev
ZOSTAŇTE ZDRAVÝ POČAS CELÉHO ROKA: AKO PRIRODZENE POSILNIŤ IMUNITNÝ SYSTÉM A UŽ NIKDY VIAC NEOCHORIEŤ

ZOSTAŇTE ZDRAVÝ POČAS CELÉHO ROKA: AKO PRIRODZENE POSILNIŤ IMUNITNÝ SYSTÉM A UŽ NIKDY VIAC NEOCHORIEŤ

Na jednej strane nášho života sa často stretávame s radostnými okamihmi, ktoré

Next
ZELENÉ LÚKY MENIACE SA NA PÚŠTE: PREČO BY NÁS MAL ZNEPOKOJOVAŤ RASTÚCI PROBLÉM DEZERTIFIKÁCIE?

ZELENÉ LÚKY MENIACE SA NA PÚŠTE: PREČO BY NÁS MAL ZNEPOKOJOVAŤ RASTÚCI PROBLÉM DEZERTIFIKÁCIE?

Dezertifikácia je jav, ktorý postupne mení úrodnú pôdu na neúrodné a suché

You May Also Like