POZNÁTE SKUTOČNÝ POTENCIÁL VÁŠHO TEXTU? VYLEPŠITE POUŽÍVATEĽSKÚ SKÚSENOSŤ POMOCOU FLESCH READING EASE

“Flesch Reading Ease” je metóda, ktorá meria ako ľahko je text čitateľný. V kontexte SEO (Search Engine Optimization, teda optimalizácia pre vyhľadávače) je táto metóda relevantná, pretože vyhľadávače ako je Google, kladú veľký dôraz na používateľskú skúsenosť a čitateľnosť obsahu.

Všeobecne platí, že čím vyššie skóre Flesch Reading Ease dosahuje text, tým ľahšie je čitateľný pre užívateľa. Vzorec zohľadňuje dĺžku viet a slov a výsledkom je číslo v rozmedzí od 0 do 100.

VYSVETLIVKY HODNOTENIA SKÓRE

  • 0-30: Veľmi ťažko čitateľné – typicky odborné alebo vysokoškolské texty.
  • 30-50: Stále pomerne ťažko čitateľné – napr. právne dokumenty.
  • 50-60: Primerane čitateľné pre širšiu verejnosť.
  • 60-70: Pomerne ľahko čitateľné.
  • 70-80: Ľahko čitateľné.
  • 80-100: Veľmi ľahko čitateľné – vhodné aj pre mladších čitateľov.

FLESCH READING EASE JE DÔLEŽITÝ Z NIEKOĽKÝCH DÔVODOV

1. Používateľská skúsenosť: Obsah, ktorý je ľahko čitateľný a zrozumiteľný prispieva k tomu, že návštevníci vašej stránky budú spokojní so svojím čitateľským zážitkom. Takýto prístup môže motivovať ľudí k tomu, aby na stránke strávili viac času alebo sa na ňu v budúcnosti vrátili.

2. Zdieľanie obsahu: Jednoducho čitateľný a zrozumiteľný obsah má oveľa väčšiu pravdepodobnosť byť zdieľaný na sociálnych médiách alebo iných platformách. To môže efektívne zvyšovať viditeľnosť daného webu.

3. Konverzie: Posolstvo, ktoré je komunikované jasne a zrozumiteľne má schopnosť efektívne presvedčiť používateľov k vykonaniu konkrétnej akcie. Ako je napríklad online nákup alebo registrácia zákazníka.

4. SEO hodnotenie: Google a iné vyhľadávače sa snažia používateľom poskytnúť čo najrelevantnejšie a najužitočnejšie výsledky. Stránky, ktoré ponúkajú zrozumiteľný a hodnotný obsah pre čitateľa majú šancu dosiahnuť vyššie hodnotenie.

AKO ZMERIAME SKÓRE FLESCH READING EASE?

Flesch Reading Ease skóre dokážeme vypočítať na základe dĺžky slov a viet v texte. Táto metrika nám poskytuje údaj o tom ako ľahko (alebo ťažko) je text čitateľný.

Vzorec na výpočet Flesch Reading Ease skóre je nasledovný:
Flesch Reading Ease = 206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW)

kde:

  • ASL (Average Sentence Length) je priemerná dĺžka vety, t.j., celkový počet slov v texte deleno počtom viet.
  • ASW (Average Syllables per Word) je priemerný počet slabík na slovo, t.j., celkový počet slabík v texte deleno počtom slov.

AKO TO FUNGUJE V PRAXI?

1. Vypočítajte ASL a ASW: Analyzujte váš text a vypočítajte hodnoty ASL a ASW podľa vzorca vyššie.
2. Dosaďte hodnoty do vzorca: Vložte ASL a ASW do vzorca a vypočítajte Flesch Reading Ease skóre.
3. Interpretujte výsledky: Použite hodnotu skóre na odhad čitateľnosti textu podľa škály uvedenej v predchádzajúcom bode.

Tento vzorec sa vo všeobecnosti najčastejšie uplatňuje na texty v anglickom jazyku, ale jeho použitie je možné aj s určitými obmedzeniami v rámci iných jazykových kontextov.

V praxi sa často používajú rôzne online nástroje alebo softvér na kontrolu gramatiky a štýlu, ktoré automaticky vypočítavajú Flesch Reading Ease a ďalšie metriky čitateľnosti, aby sa uľahčil proces. Tieto nástroje často analyzujú text a poskytujú hodnotenie čitateľnosti bez toho, aby ste museli manuálne vypočítať vzorce. Príklady takýchto nástrojov zahŕňajú Grammarly, Hemingway Editor, alebo Microsoft Word, ktoré poskytujú hodnotenie čitateľnosti ako súčasť svojich funkcií kontroly pravopisu a gramatiky.

Kým Flesch Reading Ease je užitočným nástrojom na meranie čitateľnosti, mal by byť použitý spolu s ďalšími metrikami a v kontexte celkového hodnotenia kvality obsahu, aby sa dosiahla čo najlepšia používateľská skúsenosť.

Preto je dôležité optimalizovať texty na webstránke nielen z hľadiska kľúčových slov a technických aspektov SEO, ale aj z hľadiska ich čitateľnosti. Flesch Reading Ease je jedným z nástrojov, ktorý môže pomôcť túto čitateľnosť objektívne hodnotiť a vylepšovať.

Čo si myslíte o význame čitateľnosti pri tvorbe online obsahu? Ako často stretnete články, ktoré sa vám zdajú príliš ťažko čitateľné? Ako to ovplyvňuje váš záujem o danú tému? Tešíme sa na vaše postrehy a skúsenosti. Podeľte sa s nami o ne v komentároch nižšie.

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prev
VAŠA CESTA ZAČÍNA S VÝBEROM SEDADLA: POZNÁTE VÝHODY A NEVÝHODY SEDADIEL V LIETADLE?

VAŠA CESTA ZAČÍNA S VÝBEROM SEDADLA: POZNÁTE VÝHODY A NEVÝHODY SEDADIEL V LIETADLE?

Výber sedadla v lietadle môže výrazne ovplyvniť vašu cestovnú skúsenosť a

Next
CHCETE BYŤ LÍDROM VO VAŠOM PRIEMYSLE? BENCHMARKING JE ODPOVEĎ!

CHCETE BYŤ LÍDROM VO VAŠOM PRIEMYSLE? BENCHMARKING JE ODPOVEĎ!

Benchmarking je multifunkčný proces, ktorý je zložitý a prenikavý vo svojej

You May Also Like